všetky novinkyNovinkyÚspešné ukončenie projektu Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektriny

19. 1. 2024

K 31. 12. 2023 sme úspešne ukončili projekt Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Projekt bol realizovaný vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v období 03.2023 - 12.2023.

V rámci projektu bola vytvorená nová služba ponúkajúca predikciu výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v  distribučných sieťach a údajoch o počasí. Digitálny obsah vo forme podporných informácií na využitie služby a samotné poskytovanie elektronickej služby zahŕňa portál WEFP (https://wefp-app.sfera.sk/).

Služba umožňuje verejnosti bezplatne získať dôležité doplnkové informácie o stabilite dodávky elektrickej energie v danej lokalite vo vzťahu k počasiu. Pomáha občanom a podnikateľom napr. presnejšie oceniť skutočnú hodnotu nehnuteľností, pri rozhodovaní o investícii do záložných riešení alebo samovýroby elektriny resp. energetickej sebestačnosti, a tým prispieva k zlepšeniu využívania dát vo vlastníctve verejnej správy

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa na realizácii projektu podieľali.

Predchádzajúce novinky

Aktualizovali sme informačné systémy operátora trhu
23. 1. 2024

V súvislosti s novelou Vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z., vstúpili od 1.1.2024 do platnosti zmeny, ktoré okrem iného stanovujú zodpovednosť spoločnosti OKTE, a.s., za proces zmeny subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny a umožňujú reťazenie zodpovednosti za...

Zverejnenie patentovej prihlášky na dosah
16. 1. 2024

IT špecialistom našej spoločnosti zaoberajúcim sa technológiami rozšírenej, virtuálnej a zmiešanej reality sa podarilo dosiahnuť výnimočný úspech v podobe vynálezu, ktorý je aktuálne predmetom konania vo veci patentovej prihlášky na Úrade priemyselného vl...

PF 2024
22. 12. 2023

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu. Prajeme príjemné a pokojné prežitie sviatočných dní a úspešný nový rok 2024!


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®