všetky novinkyNovinkyNasadenie systému MicroGRAP/RS® 2000 v Jihomoravskej energetike, a.s.

31. 5. 2001

Jihomoravská energetika, a.s. (JME, a.s.) obstarala upgrade systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu na verziu MicroGRAP/RS® 2000 Verzia 3.1 pre 23 inštalácií. Je po Západočeskej energetike, a.s., druhou elektrárenskou spoločnosťou z ôsmich, ktorá používa túto inovovanú verziu. Jej rozvoj bol iniciovaný spoločnými požiadavkami elektrárenských spoločností v ČR.

MicroGRAP

Predchádzajúce novinky

Bentley Enterprise Developer Conference, 15. - 16.2.2001, Barcelona, Spain
18. 1. 2001

Vo februári sa uskutočnila Bentley Enterprise Developer Conference, ktorá bola zameraná predovšetkým na vývoj aplikácií pre MicroStation V8. Prednášky sa venovali novým programovým vlastnostiam a nástrojom pre vývojárov a problematike migrácie ap...

Bentley International User Conference, 17. - 21.9.2000, Philadelphia, USA
15. 10. 2000

V septembri sa uskutočnila Bentley International User Conference a potom pre užšiu skupinu vývojových pracovníkov Bentley Development Conference. Na oboch konferenciách našu spoločnosť zastupovali Ing. Ivan Nešpor a Ing. Miroslav Kováčik. Prednášky ...

Nasadenie systému XMatik® NT v SLOVNAFT, a.s.
15. 10. 2000

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozhodla o plošnom nasadení systému XMatik® NT na platforme ORACLE a Bentley Systems. Spoločnosti boli poskytnuté práva na užívanie systému XMatik® NT ver. 3.1 pre Technický informačný systém s interfejsom na systém údržby MP5 o...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®