všetky novinkyNovinkyBentley Enterprise Developer Conference, 15. - 16.2.2001, Barcelona, Spain

18. 1. 2001

Vo februári sa uskutočnila Bentley Enterprise Developer Conference, ktorá bola zameraná predovšetkým na vývoj aplikácií pre MicroStation V8.
Prednášky sa venovali novým programovým vlastnostiam a nástrojom pre
vývojárov a problematike migrácie aplikácií do MicroStation V8.
Súčasťou konferencie bolo aj školenie týkajúce sa programovania aplikácií v programovacom jazyku JMDL a možnosti ukladania grafických údajov do databázy Oracle 8i.
Na konferencii a školení sa zúčastnila aj naša spoločnosť.

Bentley Conference Barcelona

Predchádzajúce novinky

Bentley International User Conference, 17. - 21.9.2000, Philadelphia, USA
15. 10. 2000

V septembri sa uskutočnila Bentley International User Conference a potom pre užšiu skupinu vývojových pracovníkov Bentley Development Conference. Na oboch konferenciách našu spoločnosť zastupovali Ing. Ivan Nešpor a Ing. Miroslav Kováčik. Prednášky ...

Nasadenie systému XMatik® NT v SLOVNAFT, a.s.
15. 10. 2000

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozhodla o plošnom nasadení systému XMatik® NT na platforme ORACLE a Bentley Systems. Spoločnosti boli poskytnuté práva na užívanie systému XMatik® NT ver. 3.1 pre Technický informačný systém s interfejsom na systém údržby MP5 o...

Nasadenie systému XMatik® NT v Slovenských elektrárňach, a.s.
15. 10. 2000

Slovenské elektrárne, a.s., ukončili plošné nasadenie systému XMatik® NT na platforme Oracle a Bentley s uložením dát v centrálnej databáze na riaditeľstve Prenosovej sústavy v Bratislave. Správa majetku a riadenie údržby zariadení elektrizačnej sús...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®