všetky novinkyNovinkyNasadenie systému XMatik® NT v SLOVNAFT, a.s.

15. 10. 2000

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozhodla o plošnom nasadení systému XMatik® NT na platforme ORACLE a Bentley Systems. Spoločnosti boli poskytnuté práva na užívanie systému XMatik® NT ver. 3.1 pre Technický informačný systém s interfejsom na systém údržby MP5 od americkej spoločnosti DataStream. 7 modifikačných a 45 analyticko-modelovacích pracovísk, ktoré sú vybavené týmto systémom, budú využívať nové technológie spoločností Oracle a Bentley. Nasadenie systému XMatik® NT je výsledkom dlhodobej spolupráce.

Predchádzajúce novinky

Nasadenie systému XMatik® NT v Slovenských elektrárňach, a.s.
15. 10. 2000

Slovenské elektrárne, a.s., ukončili plošné nasadenie systému XMatik® NT na platforme Oracle a Bentley s uložením dát v centrálnej databáze na riaditeľstve Prenosovej sústavy v Bratislave. Správa majetku a riadenie údržby zariadení elektrizačnej sús...

Technologická podpora systému XMatik® NT/ AFS v Slovenských elektrárňach, a.s.
15. 10. 2000

So Slovenskými elektrárňami, a.s., sa uzavrela zmluva o technologickej podpore a údržbe SW pri prevádzke systému odbytu elektrickej energie XMatik® NT/AFS.

Ekologická mapa Ukrajiny
15. 10. 2000

Pre Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien, Rakúsko, bolo ukončené spracovanie 2 ekologických máp zobrazujúcich územie Ukrajiny v mierke 1 : 3 000 000. V mapách sú graficky zobrazené kvalitatívne údaje o vode a pôde. Spracovanie prebie...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®