všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2017

22. 6. 2017

Nové trendy a progresívne metódy uplatňované v údržbe, nové produkty a riešenia, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, boli prezentované na každoročnej medzinárodnej konferencii Národné fórum údržby 2017, ktorá sa konala v dňoch 30.-31.5.2017 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Konferencie sa zúčastňujú pravidelne manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem v oblasti údržby zo Slovenska i zahraničia.
Tento rok vystúpil na konferencii za spoločnosť sféra, a.s., Ing. Juraj Bezděk s prezentáciou o inovatívnom využití umelej inteligencie, ktorá dokáže pomôcť pri riešení porúch.
Riešenie využíva najnovšie vedecké poznatky z oblasti umelej inteligencie (z dielne Facebook AI Research Lab, 2016). Naučili sme ho porozumieť textovým popisom porúch v slovenskom jazyku. 

Videoreportáž z konferencie 

Ak Vás téma zaujala, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Predchádzajúce novinky

Štúdia: Možnosti virtualizácie domáceho bodu v plynárenstve na Slovensku
27. 4. 2017

Na konferencii Trh s plynom (26.-27. apríla 2017), ktorú organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ), boli prezentované závery štúdie Možnosti virtualizácie domáceho bodu v plynárenstve na Slovensku. Materiál vypracovala spoločnosť EY na základ...

Zavádzanie IMS v podmienkach miestnych distribučných sústav
29. 3. 2017

Rok 2016 bol rokom zavádzania inteligentných meracích systémov (IMS), ktorých základom je inteligentný elektromer inštalovaný na odbernom mieste zákazníka. Tento elektromer meria množstvo spotrebovanej alebo dodanej elektriny a umožňuje zber, diaľkový pre...

Technická a technologická podpora prevádzky systému XMatik®. NET/ISOM v ŽSR
25. 1. 2017

Spoločnosť sféra, a.s. podpísala dňa 16.1.2017 zmluvu o poskytnutí služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM so spoločnosťou ŽSR. Predmetom zmluvy je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®