všetky novinkyNovinkyŠtúdia: Možnosti virtualizácie domáceho bodu v plynárenstve na Slovensku

27. 4. 2017

Na konferencii Trh s plynom (26.-27. apríla 2017), ktorú organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ), boli prezentované závery štúdie Možnosti virtualizácie domáceho bodu v plynárenstve na Slovensku. Materiál vypracovala spoločnosť EY na základe objednávky spoločnosti sféra, a. s., v súčinnosti so Združením dodávateľov energií (ZDE). Štúdia vychádza zo štandardných modelov, zaužívaných v krajinách EÚ a má slúžiť ako podklad pre diskusie smerujúce k zefektívneniu obchodných mechanizmov na trhu s plynom. Cieľový koncept odporúča plnohodnotnú virtualizáciu obchodného bodu a zriadenie roly operátora trhu.  

Predchádzajúce novinky

Zavádzanie IMS v podmienkach miestnych distribučných sústav
29. 3. 2017

Rok 2016 bol rokom zavádzania inteligentných meracích systémov (IMS), ktorých základom je inteligentný elektromer inštalovaný na odbernom mieste zákazníka. Tento elektromer meria množstvo spotrebovanej alebo dodanej elektriny a umožňuje zber, diaľkový pre...

Technická a technologická podpora prevádzky systému XMatik®. NET/ISOM v ŽSR
25. 1. 2017

Spoločnosť sféra, a.s. podpísala dňa 16.1.2017 zmluvu o poskytnutí služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM so spoločnosťou ŽSR. Predmetom zmluvy je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting,...

Zavedenie Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v sféra, a.s.
16. 1. 2017

9. 1. 2017 sme v našej spoločnosti zaviedli systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Zhoda SMK s požiadavkami normy ISO 9001:2015 bude preverená na periodickom audite SMK, ktorý absolvujeme v druhom štvrťroku 2017. Recertifi...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®