všetky novinkyNovinkyZavádzanie IMS v podmienkach miestnych distribučných sústav

29. 3. 2017

Rok 2016 bol rokom zavádzania inteligentných meracích systémov (IMS), ktorých základom je inteligentný elektromer inštalovaný na odbernom mieste zákazníka. Tento elektromer meria množstvo spotrebovanej alebo dodanej elektriny a umožňuje zber, diaľkový prenos, spracovanie a poskytovanie týchto údajov zákazníkom.

Naša spoločnosť ponúkla zákazníkom - miestnym distribučným sústavám (MDS), komplexné riešenie na kľuč. Hlavným cieľom bolo dodanie vhodných elektromerov, ich nastavenie a inštalácia na odbernom mieste zákazníka, získanie informácií o nameraných dátach z IMS elektromerov prostredníctvom informačného systému obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM, nahlasovanie údajov do systémov OKTE a SEPS a umožniť koncovým odberateľom prístup k svojim nameraným dátam cez zákaznícky portál. Sledovaný cieľ bol naplnený v súlade s legislatívou definujúcou zavádzanie IMS.

Doposiaľ sme nasadili riešenie u 7 zákazníkov, medzi ktorých patrí ENSTRA, a.s., SPV100, s.r.o., BBF Energy, s.r.o., Slovenské cukrovary, s.r.o., Duslo, a.s., KVARTET, a.s., GEON, a.s.

Založili sme 53 sústav a 1780 odberných miest v informačnom systéme obchodných meraní, inštalovali sme  elektromery troch výrobcov a zrealizovali celkovo montáž 203 elektromerov.

Ako prebiehala realizácia projektu u klienta Slovenské cukravary, s.r.o., si môžete prečítať v prípadovej štúdii.

Predchádzajúce novinky

Technická a technologická podpora prevádzky systému XMatik®. NET/ISOM v ŽSR
25. 1. 2017

Spoločnosť sféra, a.s. podpísala dňa 16.1.2017 zmluvu o poskytnutí služby technickej a technologickej podpory prevádzky systému XMatik®.NET/ISOM so spoločnosťou ŽSR. Predmetom zmluvy je hlavne denný dohľad, týždenná profylaktika, mesačný reporting,...

Zavedenie Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v sféra, a.s.
16. 1. 2017

9. 1. 2017 sme v našej spoločnosti zaviedli systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Zhoda SMK s požiadavkami normy ISO 9001:2015 bude preverená na periodickom audite SMK, ktorý absolvujeme v druhom štvrťroku 2017. Recertifi...

PF 2017
22. 12. 2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®