všetky novinkyNovinkyDenná fakturácia a finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny

20. 10. 2022

Novelizovaná vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z. (tzv. Pravidlá trhu) zaviedla od 1. 10. 2022 denné finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny.

Zodpovednosť za celý proces zúčtovania má na Slovensku náš klient, spoločnosť OKTE, a.s. Zmenám, ktoré novela vyhlášky uviedla do praxe, predchádzali detailné spoločné diskusie a analýzy pre návrh úprav systému XMtrade®/ISZO.

Premiérové riadne denné zúčtovanie odchýlok a fakturácia prebehli úspešne 4. 10. 2022 za prvý októbrový víkend. Aktuálne, už v rámci rutinnej prevádzky, dostávajú subjekty vyúčtovacie faktúry po novom, t. j. vždy druhý pracovný deň. Okrem denného zúčtovania odchýlok naďalej dobieha v XMtrade®/ISZO aj pôvodné mesačné a konečné zúčtovanie.

V téme zúčtovania odchýlok máme 20 ročné skúsenosti, ktoré sú unikátne na trhu. Špeciálne pre našich klientov (dodávateľov elektriny a prevádzkovateľov MDS), pre členov platformy ENERGOKLUB® ako aj pozvaných členov ZMDS sme zorganizovali 29. 9. 2022 bezplatný webinár. Naši experti Anton Weissensteiner (zúčtovanie odchýlok) a Patrik Rzavský (zber dát) vysvetlili, na čo sa majú pripraviť dodávatelia elektriny a akú rolu v celom mechanizme zohrávajú prevádzkovatelia MDS.

 

Predchádzajúce novinky

Výskum možností využitia odpadového tepla
18. 10. 2022

Dňa 5.10.2022 Výskumná agentúra a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre projekt Výskum možností využitia odpadového tepla z priemys...

Sledujte ENERGOFÓRUM® online!
10. 10. 2022

Dekarbonizácia v čase krízy, rastúce ceny komodít, dôsledky vojny na Ukrajine a prechod na digitálnu energetiku. Tieto a aj ďalšie témy budú obsahom diskusií slovenských a českých expertov v oblasti energetiky v rámci 16. ročníka konferencie ENERGOFÓRUM®,...

Delegáti SPNZ vymenovali nových predstaviteľov
26. 9. 2022

10. Riadny Snem SPNZ (Slovenského plynárenského a naftového zväzu), ktorého delegáti sa stretli 21.9.2022, priniesol vymenovanie nového vedenia na obdobie rokov 2022-25. Novým prezidentom zväzu sa stal Rastislav Ňukovič, za viceprezidenta bol menovaný Mar...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®