všetky novinkyNovinkyVýskum možností využitia odpadového tepla

18. 10. 2022

Dňa 5.10.2022 Výskumná agentúra a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre projekt Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku.

Projekt bude realizovaný konzorciom 3 inštitúcií v rámci výzvy OPII-VA/DP/2021/9.3-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Žiadateľom je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAVpartnermi projektu sú SFÉRA,a.s., a APLIK, spol. s r.o.

Cieľom projektu Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku bude posúdiť technické a najmä ekonomické možnosti vykurovania budov zostatkovým teplom na Slovensku a vytvoriť tak racionálne predpoklady na budúce investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti, ako aj na efektívne znižovanie environmentálnych záťaží vyplývajúcich z vykurovania budov.

Hlavným výsledkom projektu bude štúdia realizovateľnosti ekologického vykurovania pomocou zostatkového tepla na Slovensku vrátane laboratórneho overenia navrhovaných  postupov, ktorá vytvorí racionálne predpoklady na budúce investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti, ako aj na efektívne znižovanie environmentálnych záťaží vyplývajúcich z vykurovania budov.

Jedným z výstupov projektu bude technická správa, v ktorej budú identifikované najvýznamnejšie zdroje zostatkového priemyselného tepla na Slovensku podľa miesta zdroja v jednotlivých regiónoch s uvedením popisu zdroja, kapacity, dostupnosti a pod., a navrhnuté možnosti ich využitia pre potreby  vykurovania v blízkom okolí vrátane ekonomickej analýzy pre rôzne podmienky vývoja trhu s energiami a emisnými povoleniami.

 

Predchádzajúce novinky

Sledujte ENERGOFÓRUM® online!
10. 10. 2022

Dekarbonizácia v čase krízy, rastúce ceny komodít, dôsledky vojny na Ukrajine a prechod na digitálnu energetiku. Tieto a aj ďalšie témy budú obsahom diskusií slovenských a českých expertov v oblasti energetiky v rámci 16. ročníka konferencie ENERGOFÓRUM®,...

Delegáti SPNZ vymenovali nových predstaviteľov
26. 9. 2022

10. Riadny Snem SPNZ (Slovenského plynárenského a naftového zväzu), ktorého delegáti sa stretli 21.9.2022, priniesol vymenovanie nového vedenia na obdobie rokov 2022-25. Novým prezidentom zväzu sa stal Rastislav Ňukovič, za viceprezidenta bol menovaný Mar...

SFÉRA opäť bežala „Od Tatier k Dunaju“
8. 9. 2022

Druhý augustový víkend naši bežci združenia ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT opäť prijali výzvu pokoriť 350 kilometrovú trať 10. ročníka prestížneho štafetového behu OD TATIER K DUNAJU.  Aj napriek tomu, že tohtoročná príprava našich reprezentantov bola nepriazni...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®