všetky novinkyNovinky10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou

16. 10. 2015

Desiaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® - elektrina, tentokrát s podtitulom "10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou", sa konal v dňoch 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie nájdete na samostatnej stránke ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina a na facebooku konferencie www.facebook.com\energoforum.

Vysoký štandard konferencie nám už desať rokov pomáhajú budovať a udržiavať odborne kvalifikovaní a renomovaní prednášatelia a účastníci panelových diskusií. Ich zásluhou ENERGOFÓRUM® prispieva aj k vzdelávaniu a vytvára priestor na výmenu vzácnych skúseností a informácií.

Informácie z konferencie:

15.10.2015 Blok I. Energetická únia

15.10.2015 Blok II. Domáci trh v európskom kontexte

15.10.2015 Blok III. Energetická efektívnosť

15.10.2015 Panelová diskusia: 10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou

16.10.2015 Blok IV. Inteligentné meracie systémy

16.10.2015 Panelová diskusia: Prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy

EF_logo

Predchádzajúce novinky

XMtrade®/RRM plní v produkčnej prevádzke povinnosti OKTE z nariadenia REMIT
8. 10. 2015

Dňa 7. októbra 2015 bola úspešne spustená prevádzka informačného systému XMtrade®/RRM, ktorý vyvinula naša spoločnosť pre slovenského organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE, a.s. V prvej fáze zabezpečuje XMtrade®/RRM podľa N...

Pokračovanie aktualizácie a správy údajov pre SEPS
2. 10. 2015

Na ďalšie 1-ročné obdobie pokračuje spolupráca so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., a to s užívateľmi všetkých útvarov, ktoré využívajú služby informačného systému SAP PM GEO pri správe a údržbe technologických zaria...

Spolupráca s nami sa oplatí. V Dusle ušetria milióny eur.
29. 9. 2015

Rozšírením systému XMatik® o modul materiálovo-technického zabezpečenia výrazne zefektívnia a zvýšia transparentnosť skladového hospodárstva v spoločnosti Duslo, a.s. Viac sa dočítate v rozhovore s Ing. Gabrielom Zsilinszkým, vedúcim odboru podpory a roz...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®