všetky novinkyNovinkyXMtrade®/RRM plní v produkčnej prevádzke povinnosti OKTE z nariadenia REMIT

8. 10. 2015

Dňa 7. októbra 2015 bola úspešne spustená prevádzka informačného systému XMtrade®/RRM, ktorý vyvinula naša spoločnosť pre slovenského organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE, a.s.

V prvej fáze zabezpečuje XMtrade®/RRM podľa Nariadenia o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) oznamovanie údajov o transakciách na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou (platforma ISOT) do systému európskej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Keďže XMtrade®/RRM bol navrhnutý tak, aby bolo možné využitie nahlasovania transakcií aj pre iné organizované trhy, prostredníctvom OKTE, a.s., a jeho systému nahlasuje do systému ACER informácie za svojich účastníkov trhu aj obchodná platforma SPX.

Projekt implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., týmto zavŕšil svoju prvú etapu, ktorej súčasťou bola aj certifikácia OKTE, a.s., v pozícii RRM (z angl. Registered Reporting Mechanism). Tá bola potvrdená 20. augusta 2015 po splnení náročných technických, legislatívnych a administratívnych požiadaviek v oblasti bezpečnosti a kvality dát, testovania, riadenia a komunikácie v súlade s požiadavkami REMIT.

Pracovné skupiny sféra, a.s., a OKTE, a.s., pokračujú v spolupráci na druhej etape projektu budovania XMtrade®/RRM. Účastníci trhu s elektrinou a plynom budú mať totiž od 7. apríla 2016  povinnosť oznamovať ACER informácie aj o OTC transakciách a nomináciách (štandardné dvojstranné kontrakty a tzv. neštandardné kontrakty). OKTE, a.s., ako certifikovaný RRM ponúka službu sprostredkovania oznamovania informácií o OTC transakciách a nomináciách. Na tento účel využije, v súčasnosti vyvíjaný, druhý komponent XMtrade®/RRM, čím bude implementácia nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., kompletná.

Oficiálna správa OKTE, a.s.

Predchádzajúce novinky

Pokračovanie aktualizácie a správy údajov pre SEPS
2. 10. 2015

Na ďalšie 1-ročné obdobie pokračuje spolupráca so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., a to s užívateľmi všetkých útvarov, ktoré využívajú služby informačného systému SAP PM GEO pri správe a údržbe technologických zaria...

Spolupráca s nami sa oplatí. V Dusle ušetria milióny eur.
29. 9. 2015

Rozšírením systému XMatik® o modul materiálovo-technického zabezpečenia výrazne zefektívnia a zvýšia transparentnosť skladového hospodárstva v spoločnosti Duslo, a.s. Viac sa dočítate v rozhovore s Ing. Gabrielom Zsilinszkým, vedúcim odboru podpory a roz...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
14. 9. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, v...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®