všetky novinkyNovinkyPokračovanie aktualizácie a správy údajov pre SEPS

2. 10. 2015

Na ďalšie 1-ročné obdobie pokračuje spolupráca so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., a to s užívateľmi všetkých útvarov, ktoré využívajú služby informačného systému SAP PM GEO pri správe a údržbe technologických zariadení Prenosovej sústavy. Okrem aktualizácie grafických a negrafických informácii o zariadeniach elektrizačnej sústavy zahrňuje projekt aj podporu pri plánovaní, evidencii a kontrole údržbových a diagnostických činností.

Predchádzajúce novinky

Spolupráca s nami sa oplatí. V Dusle ušetria milióny eur.
29. 9. 2015

Rozšírením systému XMatik® o modul materiálovo-technického zabezpečenia výrazne zefektívnia a zvýšia transparentnosť skladového hospodárstva v spoločnosti Duslo, a.s. Viac sa dočítate v rozhovore s Ing. Gabrielom Zsilinszkým, vedúcim odboru podpory a roz...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
14. 9. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, v...

Nákupno-zábavné centrum BORY MALL ako miestna distribučná sústava
12. 8. 2015

BORY MALL je nákupno-zábavné centrum v Bratislave, ktoré bolo otvorené v novembri 2014. Na ploche 54 000 m2 tu pôsobí 196 rôznych prevádzok - obchody, reštaurácie, kaviarne, kiná a atrakcie pre deti. Centrum je súčasťou projektu BORY investičnej sku...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®