všetky novinkyNovinkyTechnická podpora

Technickú podporu poskytujeme zákazníkom, ktorí majú podpísanú zmluvu o poskytovaní technickej podpory produktov spoločnosti sféra, a.s.

Riaditeľ úseku služieb

Daniel Krištofík
[email protected]
+421 (2) 502 131 42
+421 (905) 275 668

Technická podpora XMatik®.NET

[email protected]
+421 (917) 452 245

Technická podpora XMtrade®

[email protected]
+421 (917) 452 245

Technická podpora XMtrade®/ISZO

[email protected]
+421 (917) 400 600

Technická podpora XMtrade®/ISOT

[email protected]
+421 (917) 400 600

Technická podpora XMtrade®/ISOM

[email protected]
+421 (917) 400 600

Technická podpora XMtrade®/ISCF

[email protected]
+421 (917) 400 600

Technická podpora XMtrade®/RRM

[email protected]
+421 (917) 400 600


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®