všetky novinkyNovinkyKontaktné údaje

Telefónne kontakty

recepcia:

+421 (2) 5021 3142

+421 918 609 613

semináre:

+421 948 630 830

Adresa

SFÉRA, a.s.
Karadžičova 2
811 08  Bratislava
Slovenská republika

IČO, DIČ, IČ DPH

IČO: 35 757 736

DIČ: 2020212007

IČ DPH: SK2020212007

Bankové spojenie:

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu EUR: 1801044112/0200
IBAN: SK29 0200 0000 0018 0104 4112
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu CZK: 1573787159/0200
IBAN: SK30 0200 0000 0015 7378 7159
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Elektronická pošta

Všeobecné informácie: info@sfera.sk

Obchodné záležitosti: obchod@sfera.sk

Kontakt pre médiá: marketing@sfera.sk

Dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel a prijímaním a preverovaním oznámení

Zodpovedná osoba poverená dohľadom nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel a prijímaním a preverovaním oznámení

Mgr. Alena Demydova, PhD.

Alena.Demydova@sfera.sk

Tel.: +421 948 936 097

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®