všetky novinkyNovinkyModuly

Základom každého riešenia sú

Systémové moduly:

Podporné moduly:

MM (Maintenance Management) - údržba

Riadi a sprehľadní všetky údržbové činnosti a procesy, zorganizuje systém správy a údržby zariadení vrátane sledovania a rozpočtovania nákladov

VTZ (Vyhradené technické zariadenia)

Zefektívni práce riadiaceho technika, zvýši efektivitu práce a kvality údajov, zvýši transparentnosť, jednotnosť a prehľadnosť evidencie zariadení.

FM (Facility Management) - správa majetku

Vnesie poriadok a systém do riadenia správy majetku vrátane nájmov, rozpočtovania energií, podpory inventarizácie, prepojenia na kataster, atď.

WM (Warehouse Management) - správa skladov a materiálu

Zefektívni a sprehľadní vaše skladové zásoby. Zoptimalizuje nákup náhradných dielov, zabezpečí jednotnú terminológiu názvov materiálov vo vašom katalógu materiálu a náhradných dielov.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®