všetky novinkyNovinkyWM (Warehouse Management) - správa skladov a materiálu

K vyššie uvedeným odporúčame nasadiť tiež moduly:

Modul skladové hospodárstvo

Modul obsahuje komplexnú evidenciu skladov a skladových položiek, ich dostupností na jednotlivých skladov. Obsahuje funkčnosti evidencie a tvorby skladových pohybov.

Umožňuje evidovať a riadiť zodpovednosti za jednotlivé sklady ako aj sledovať históriu dostupnosti (t.j. zobraziť stav skladu k ľubovoľnému času v minulosti).

Modul Katalóg materiálu a Triedy materiálu

Modul umožňuje tvoriť a spravovať komplexný katalóg materiálu, kde jednotlivé katalógové položky sú zaradené do hierarchie tried katalógu.

Položka katalógu môže byť prepojená s jednou či viacerými skladovými položkami, vďaka čomu je možné zlúčiť viacero skladových položiek, ktoré sú z technického hľadiska zameniteľné pod jednu katalógovú položku, a spravovať tak viacero skladových položiek naraz.

Položky katalógu sú zaradené pod triedy katalógu ktoré predstavujú užívateľsky konfigurovateľnú hierarchiu materiálu. Na každej úrovni následne vieme preddefinovať parametre, ktoré budú spoločné pre všetky podradené triedy a katalógové položky. Týmto mechanizmom je možné efektívne spravovať a udržiavať dáta v katalógu.

Na základe vyplnených parametrov je následne možné využiť mechanizmus automatického generovania názvu, vďaka čomu je možné udržiavať jednotné názvoslovie v katalógu.

Modul umožňuje tiež evidenciu a správu dočasných katalógových položiek, ktoré je možné správcom následne schváliť, alebo v prípade, že sa jedná o duplicitnú položku - zlúčiť s existujúcou.

Modul Kusovníky materiálu

Modul poskytuje možnosti evidencie kusovníkov náhradných dielov jednotlivých zariadení, vďaka čomu je možné jednoznačne identifikovať, pre ktoré zariadenie je daná zásoba na sklade držaná. Modul poskytuje tiež automatickú notifikáciu v prípadoch, keď je zariadenie odstavené alebo zrušené, a je preňho na sklade držaná strategická zásoba náhradných dielov.

Modul slúži tiež na zber požiadaviek na strategickú zásobu pre kritické zariadenia, a poskytuje možnosti ich evidencie a správy týchto strategických zásob (v spolupráci s modulom Hladinové riadenie).

Okrem iného je tiež pri plánovaní údržby na zariadení pracovníkom prioritne ponúkaný obmedzený zoznam materiálu, ktorý je zaradený do jeho kusovníka, čo výrazne zjednodušuje plánovanie údržby.

Modul Hladinové riadenie

Modul umožňuje spravovať preddefinované hladiny zásob, a tým efektívne riadiť stav zásoby na sklade. Modul umožňuje tiež automatický režim, vďaka ktorému systém udržuje hladiny na patričnej úrovni automaticky, na základe preddefinovaných pravidiel. Hladiny sú počítané na základe spotreby materiálu v poslednom období ako aj na základe definovanej kategórie riadenia zásob, ktorá určuje nie len spôsob výpočtu ale aj obdobie, na ktoré by mala maximálna hladina stačiť, na vykrytie priemernej spotreby.

Modul Neúčtovné sklady

Modul umožňuje samostatne evidovať a spravovať tzv. neúčtovné pohyby. Týmto spôsobom je možné spravovať a evidovať zásoby, ktoré už raz boli účtovne spotrebované, ale z rôznych príčin je potrebné ich naďalej evidovať ako dostupné. Príkladom sú napr. demontované dielce nižšej kvality, sady náhradných dielov dodané spolu s vybavením či príručné sklady drobného materiálu.

Modul umožňuje nielen osobitý prístup k týmto skladom a skladovým pohybom, ale aj oddelenie evidencie nákladov na tento typ materiálu.

Modul Rezervácie

Modul umožňuje automatickú tvorbu rezervácií na požadovaný materiál, na základe viacerých kritérií. Systém kontroluje dostupnosť materiálu na danom sklade a prideľuje dostupný materiál na jednotlivé aktivity a činnosti na základe definovanej priority. Systém umožňuje definovanie priority, pričom poruchy získajú automaticky vysokú prioritu. Nastavenie jednotlivých priorít je dvojúrovňovo autorizované, pričom veľmi vysokú a veľmi nízku prioritu vie nastaviť len správca. Je to preto, aby správca vedel ovplyvniť rezervačný mechanizmus a uprednostniť vybrané činnosti pred inými.

Systém umožňuje sledovať a spravovať stav rezervácií. Systém tiež zabezpečuje automatické ukončenie rezervácií pri spotrebovaní daného materiálu, ako aj pri dokončení danej aktivity.

V prípade že sa vyskytne prioritnejšia činnosť, a všetok materiál je už rezervovaný na inú akciu, systém zabezpečí zrušenie pôvodnej rezervácie (žiadateľovi zašle automaticky vysvetľujúci e-mail) a priradenie rezervácie na prioritnejšiu akciu.

Samozrejmosťou je notifikácia žiadateľov s priebežným stavom rezervácií na danú činnosť, ako aj automatické rezervovanie nedostupného materiálu okamžite po jeho naskladnení. Ďalšou vlastnosťou modulu je možnosť prioritného čerpania z vybraných skladov, aby došlo k postupnému vyčerpaniu materiálu z daných skladov.

Modul správy požiadaviek na nákup materiálu

Modul slúži na správu procesu nákupu materiálu. Poskytuje rôzne možnosti pre podporu procesov nákupu materiálu ako:

Modul je možné prepojiť aj s existujúcim objednávkovým systémom.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®