všetky novinkyNovinkyPopis

Dôležitá informácia o produkte XMatik®/EAM pre správu a údržbu zariadení.

XMatik®/EAM je priamym nasledovníkom produktov XMatik®.NET a XMatik®.NET/FMM, ktoré nahradil. Komerčné uvedenie XMatik®/EAM prebehlo v druhej polovici roka 2018. Dochádza k významnému vylepšeniu produktu XMatik® po funkčnej a technologickej stránke.

Pre viac informácií navštívte samostatnú stránku nového produktu XMatik®/EAM.

 

Pokračovanie informácií o produkte XMatik®.NET:

XMatik®.NET je univerzálnym nástrojom na budovanie technických informačných systémov v oblasti správy a údržby technologického a výrobného majetku v rôznych typoch podnikov a organizácií. XMatik®.NET disponuje unikátnymi možnosťami grafického modelovania a analýzy hierarchických a sieťových vzťahov medzi zariadeniami v technológii spolu s riadením preventívnej údržby, prevádzky a diagnostiky, sledovaním a vyhodnocovaním porúch a závad. Pre organizácie využívajúce zložité a technologicky náročné zariadenia poskytuje odvetvové riešenia v energetike, priemysle, správe komunikácií, správe rozvodov a mnohých iných, ktoré priamo podporujú biznis aktivity zákazníkov.

XMatik®.NET ako zdroj informácií

XMatik®.NET slúži ako zdroj informácií každému, kto chce efektívne spravovať majetok, zariadenia a technologické celky:

XMatik®.NET ako poskytovateľ služieb

Systémové charakteristiky XMatik®.NET

Prínos implementácie technológie Microsoft .NET do systému XMatik®

Vďaka implementácii technológie Microsoft .NET prináša nová verzia systému XMatik®.NET zásadné zlepšenia v oblasti

Samozrejmosťou novej verzie je vylepšené používateľské rozhranie a ovládanie systému pri zachovaní komplexnosti riešenia.

XMatik®.NET umožňuje správcom riešenia nakonfigurovať riešenie koncovému používateľovi podľa jeho individuálnych potrieb a to bez nutnosti úpravy samotného programu jeho výrobcom. Správca riešenia môže

Tieto úpravy sa vykonávajú v štandardnom prostredí Microsoft Visual Basic .NET.

Používateľ tak dostáva v produkte XMatik®.NET k riešeniu správy a údržby majetku novú pridanú hodnotu. Riešenie, ktoré sa nakonfiguruje do konkrétneho prostredia tak, aby bolo maximálne prispôsobené konkrétnej problematike a špecifickým procesom, umožní vysokú produktivitu používateľov a to najmä v prípadoch, keď ide o zložité a komplexné prostredie.

Samozrejmosťou je možnosť vytvárať prepojenia s inými systémami zákazníka tak, aby tieto systémy tvorili jeden logický celok. Tieto prepojenia sú takmer vždy riešené individuálnym spôsobom a XMatik®.NET priamo poskytuje podporu na ich realizáciu - či už formou web služieb alebo osobitných modulov. Najčastejšie ide o prepojenie na ERP systém (XMatik®.NETmodul prepojenia na SAP/R3), ale dôležité prepojenia sú aj na riadiace systémy, digitálny archív, intranet alebo systémy partnerských spoločností - či už dodávateľov alebo odberateľov.

V produkte XMatik®.NET je možné pomocou prostredia Microsoft Visual Basic .NET realizovať úpravy systému bez vysokých nákladov.

Odporúčané podmienky prevádzky

AS Server:

DB Server:

Klient:

Nasadenie

XMatik_nasadenie

Kontakt

obchod@sfera.sk

+421 2 502 131 42

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®