všetky novinkyNovinkyVýznamný projekt na trhu s elektrinou

12. 9. 2012

Pre kľúčovú inštitúciu na trhu s elektrinou, OKTE, a.s., realizujeme projekt, ktorý zabezpečuje implementáciu požiadaviek stanovených zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike z oblasti správy a zberu nameraných dát a centrálnej fakturácie.

Projekt zahrňuje návrh zmien v legislatíve, najmä v pravidlách trhu, a to v paragrafovom znení, ďalej špecifikáciu procesov na trhu s elektrinou, vykonávací projekt na implementáciu inovácie informačného systému spoločnosti OKTE, a.s., jeho samotnú implementáciu a integráciu s už prevádzkovanými informačnými systémami ISZO (Informačný systém zúčtovateľa odchýlok) ako aj ISOT (Informačný systém organizátora krátkodobého trhu). Nový integrovaný informačný systém XMtrade®/ISO zjednotí moduly ISZO a ISOT s novými modulmi ISOM (Informačný systém operátora meraní) a ISCF (Informačný systém centrálnej fakturácie) a poskytne priestor pre ďalšiu optimalizáciu procesov a efektívne využitie zdrojov v období skúšobnej prevádzky od 1.4.2013 do 30.6.2013.

Predchádzajúce novinky

Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3)
31. 7. 2012

Spoločnosť Bentley uvoľnila v týchto dňoch komerčnú verziu produktu Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3). Verzia poskytne užívateľom nové, pokročilé možnosti pre spracovanie mračna bodov a nástroje pre manipuláciu s novým typom objektu tzv. Scalable Ter...

Aktualizácia Prevádzkového poriadku spoločnosti OKTE, a.s.
29. 6. 2012

Naša spoločnosť bola poverená aktualizáciou Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, OKTE, a.s. Úpravy sú predovšetkým dôsledkom rozšírenia integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o ma...

MH SR prevzalo záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM 2012
13. 6. 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa bude konať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dňoch 25. - 26.10.2012 v hoteli Sitno vo Vyhniach.   ENERGOFÓRUM® 2012 bude zamerané na významné zmeny a udalosti, kt...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®