všetky novinkyNovinkyAktualizácia Prevádzkového poriadku spoločnosti OKTE, a.s.

29. 6. 2012

Naša spoločnosť bola poverená aktualizáciou Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, OKTE, a.s. Úpravy sú predovšetkým dôsledkom rozšírenia integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o maďarskú obchodnú zónu. Zahrňujú definovanie nových pojmov, zohľadnenie zmien v časových uzávierkách, párovacom algoritme, zverejňovaných údajoch, zúčtovaní denného trhu, aplikovaní druhej aukcie a tiež zavedenie záložného riešenia formou čiastočného market couplingu medzi slovenskou a českou obchodnou oblasťou. Aktualizované budú aj niektoré ďalšie časti prevádzkového poriadku.

Predchádzajúce novinky

MH SR prevzalo záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM 2012
13. 6. 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa bude konať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dňoch 25. - 26.10.2012 v hoteli Sitno vo Vyhniach.   ENERGOFÓRUM® 2012 bude zamerané na významné zmeny a udalosti, kt...

Seminár o spoločnom CZ-SK-HU trhu s elektrinou
12. 6. 2012

Dňa 11. júna 2012 sa v Brne konal seminár, ktorý špeciálne pre účastníkov trhu s elektrinou pripravili jeho organizátori za ČR (OTE, a.s.) a SR (OKTE, a.s.). Seminár bol zameraný na plánované zmeny súvisiace so zavedením implicitnej alokácie cezhrani...

Modernizácia fakturácie v spoločnosti SEPS, a.s.
11. 6. 2012

V súvislosti s rozšírením integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o denný trh Maďarska budú zmenené aj fakturačné procesy v SEPS, a.s. Modernizáciu zabezpečíme na základe kontraktu so&n...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®