všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie k projektu XMtrade®/ISOT

28. 9. 2009

Dňa 23.9.2009 sa v Pezinku stretli spoločnosti sféra, a.s., SEPS, a.s., INDRA Slovakia, a.s., a INDRA Czech Republic s.r.o., aby uzatvorili hlavnú časť projektu XMtrade®/ISOT. Stretnutie zároveň odštartovalo rozšírenie systému v oblasti fakturačných procesov.

V priebehu stretnutia boli prezentované prvé výsledky z reálnej prevádzky denného trhu na Slovensku a zároveň aj plánované zmeny v oblasti fakturácie. Prítomní prejavili spokojnosť s realizáciou projektu napriek sťaženým podmienkam v podobe krátkych termínov a potreby koordinácie mnohých dodávateľov a odberateľov.

ISOT092009.JPG

Predchádzajúce novinky

Cenové rozhodnutie ÚRSO pre ŽSR
8. 9. 2009

Spoločnosť sféra, a.s., v rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike, vypracovala návrh pre nové cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré určuje distribučné poplatky na...

PF 2009
19. 12. 2008

Už druhý rok v systéme Connexio
16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifik...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®