všetky novinkyNovinkyÚspešné ukončenie výskumného projektu pre využitia odpadového tepla

4. 10. 2023

Výskumný projekt Výskum možnosti využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku zameraný na Analýzu zdrojov zostatkového tepla na Slovensku a návrh jeho optimálnej distribúcie pre potreby vykurovania budov v blízkom okolí bol úspešne zavŕšený.

SFÉRA, a.s., sa podieľala na realizácii projektu ako partner konzorcia v období od 1.3.2022 do 30.9.2023.  Žiadateľom bol Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. a ďalším partnerom bola firma Aplik s.r.o. Hlavným výsledkom projektu je štúdia realizovateľnosti ekologického vykurovania pomocou zostatkového tepla na Slovensku vrátane laboratórneho overenia navrhovaných  postupov, ktorá vytvorí racionálne predpoklady na budúce investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti, ako aj na efektívne znižovanie environmentálnych záťaží vyplývajúcich z vykurovania budov.

Výstupom projektu je mapový portál emitentov a konzumentov zostatkového tepla, ktorý je dostupný na: https://odpadove-teplo-mapa.sfera.sk/

 

Predchádzajúce novinky

Získali sme nový štatút spoločnosti Microsoft
25. 9. 2023

Po zmenách, ktoré zaviedla spoločnosť Microsoft pre označenia partnerských subjektov, naša spoločnosť SFÉRA úspešne splnila náročné požiadavky na preukázanie a overenie svojich technických schopností a skúseností v programe Microsoft AI Cloud Partner Prog...

SFÉRA bežala štafetový beh „Hory Bory 2023“
13. 9. 2023

Naši kolegovia - bežci združenia ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT prvý septembrový víkend vyrazili prvýkrát na štafetový beh z Beskyd na Pálavu. Štart bol v sobotu, 2.9.2023 o 6:00 v Dolní Lomné pri Jablunkove. Terén bol kopcovítý a na trase prevažoval trail. Náš...

Zavŕšenie II. etapy výskumu a vývoja nových inteligentných riešení
15. 8. 2023

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení, realizovaný od 11.2019 v rámci projektu MCE (Medzinárodné centrum excelentnosti) zavŕšil svoju II. etapu. Výskum sa zameriaval na súčasné trendy a požiadavky týkajúce sa podpory využ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®