všetky novinkyNovinkySFÉRA bežala štafetový beh „Hory Bory 2023“

13. 9. 2023

Naši kolegovia - bežci združenia ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT prvý septembrový víkend vyrazili prvýkrát na štafetový beh z Beskyd na Pálavu.

Štart bol v sobotu, 2.9.2023 o 6:00 v Dolní Lomné pri Jablunkove. Terén bol kopcovítý a na trase prevažoval trail. Náš tím sa poriadne zapotil - nastúpal viac než 5 700 a zostúpal 5 900 výškových metrov. Počas preteku každý z bežcov odbehol 27 až 37 km.

Do cieľa, ktorý bol v Mikulove dobehli s výsledným časom 36:03:55. Týmto časom si zabezpečili 79. miesto a spomedzi tímov zo Slovenska skončili na krásnom 8.mieste 🏅

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme našim kolegom, ktorí prijali túto výzvu:
Martin Kaňuk, Tony, Livka, Luky, Majka, Šani, Miška, Miro, Niky a Tomáš a skvelým šoférom Vladimu a Kristiánovi K.

Poďakovanie patrí združeniu ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT za finančnú podporu a možnosť reprezentovať SFÉRU.

Predchádzajúce novinky

Zavŕšenie II. etapy výskumu a vývoja nových inteligentných riešení
15. 8. 2023

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení, realizovaný od 11.2019 v rámci projektu MCE (Medzinárodné centrum excelentnosti) zavŕšil svoju II. etapu. Výskum sa zameriaval na súčasné trendy a požiadavky týkajúce sa podpory využ...

Úspešné partnerstvo s KInIT otvorilo nový míľnik spolupráce
11. 8. 2023

Úspešné zavŕšenie našej spolupráce s KInIT - Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií v oblasti dátovej analýzy a detekcie anomálií a anomálnych odberov v skupine odberných miest nám otvoril novú etapu spolupráce.  Míľnik spolupráce, ktorý bol u...

Úspešné ukončenie projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja
7. 8. 2023

K 30. 6. 2023 bol úspešne ukončený projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja. Projekt bol realizovaný vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho roz...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®