všetky novinkyNovinkyÚspešné ukončenie projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

7. 8. 2023

K 30. 6. 2023 bol úspešne ukončený projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja. Projekt bol realizovaný vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v období 01.2019 - 06.2023 konzorciom 6 inštitúcií. Žiadateľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi projektu bola spoločnosť SFÉRA, a.s., a 4 univerzity - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.

V rámci projektu bol realizovaný nezávislý výskum a vývoj a priemyselný výskum v nasledujúcich oblastiach:

Priemyselný výskum SFÉRA, a.s., bol zacielený na:

Výsledkom výskumných aktivít SFÉRA, a.s., je laboratórny prototyp metroclustra pre IoT rozsiahle dáta s pokročilou analýzou sieťovej komunikácie a nové postupy a metódy identifikácie rizík pri prevádzke metroclustra pre prevádzkovateľov rozsiahlej sieťovej infraštruktúry.

Výsledky výskumu budú uplatnené do podoby inovatívnych distribučných sieťových služieb a technológií s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí prispeli k dodržaniu termínov a ku kvalite finálnych výstupov.

Predchádzajúce novinky

SAPI Energy Conference privíta účastníkov 4.-5.10.2023
27. 7. 2023

Aktuálne témy zo sveta udržateľnej energetiky budú obsahom  13. ročníka uznávanej odbornej konferencie SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec****. Uznávaní domáci aj zahraniční energetickí experti prinesú odborné názory...

Využite zľavnenú registráciu na konferenciu nabitú energiou
20. 7. 2023

Nenechajte si ujsť 17. ročník prestížnej konferencie ENERGOFÓRUM® a zažite dva dni vystúpení domácich aj zahraničných expertov na energetiku. Spoľahnite sa na kvalitu a odbornosť prednášateľov a hosťov podujatia a staňte sa členom príjemného, neformálneho...

Úspešné ukončenie projektu Life Defender
7. 7. 2023

Výskumný projekt Life Defender – Ochranca života (COVID-19 projekt) zameraný na tému experimentálneho vývoja SW platformy a HW vybavenia, ktoré integruje evidenciu vstupov do priestorov a na podujatia, dáta o liečbe v domácej karanténe, zbery dát z testov...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®