všetky novinkyNovinkyÚspešné ukončenie projektu Life Defender

7. 7. 2023

Výskumný projekt Life Defender – Ochranca života (COVID-19 projekt) zameraný na tému experimentálneho vývoja SW platformy a HW vybavenia, ktoré integruje evidenciu vstupov do priestorov a na podujatia, dáta o liečbe v domácej karanténe, zbery dát z testovania ľudí a dezinfikovania priestorov do jednotného informačného systému bol úspešne zavŕšený. Projekt sme realizovali v spolupráci s  firmou Bizzcom, s.r.o. v období 9.2.2021 – 30.6.2023. Výstupmi projektu sú SW postupy, ktorých demo verzie postupov ovládania zariadení domácej karantény, automatickej testovacej bunky, či dezinfekčného robota, sú dostupné na projektovej stránke https://lifedefender.sk/.

V rámci projektu sa našim kolegom podarilo podať patentovú prihlášku na Technologický postup načítania scény rozšírenej reality pomocou zvoleného 2D QR kódu s možnosťou editovania scény. Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí prispeli k dodržaniu termínov a ku kvalite finálnych výstupov.

Predchádzajúce novinky

Nové predsedníctvo SBaA
28. 6. 2023

Členovia Slovenskej batériovej aliancie (SBaA) volili do svojich orgánov v polovici júna nových členov na obdobie nasledujúcich 4 rokov. Nové predsedníctvo má 16 členov a za predsedu komisie pre Agregáciu a flexibilitu bol zvolený náš riaditeľ úseku vývoj...

Aktuálny ročník konferencie SPX opäť s našou účasťou
9. 6. 2023

35. ročník odbornej energetickej konferencie SPX už tradične priniesol množstvo nových informácií týkajúcich sa najnovších trendov a príležitostí na trhu s energiami. Účastníci konferencie, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia našej firmy SFÉRA, získal...

Ochranná známka MicroGridBox®
7. 6. 2023

V rámci projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa spoločnosť SFÉRA vytvorila užívateľský nástroj MicroGridBox® pre vytváranie a modifikáciu grafických mod...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®