všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2018 podporíme ako generálny partner

11. 1. 2018

V dňoch 29. - 30. mája 2018 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách medzinárodná konferencia Národné fórum údržby (NFÚ). V poradí 18. ročník tejto konferencie podporí sféra, a.s., ako generálny partner.

Manažérom a špecialistom z oblasti údržby predstavíme inovácie v digitálnych technológiách, určených pre tento segment. Ak sa zaujímate, napríklad, o využitie umelej inteligencie pri analýze porúch zariadení alebo o vizualizáciu predikcií porúch na technologických schémach priamo v mobilných zariadeniach, určite navštívte na NFÚ 2018 náš stánok.

Organizátorom konferencie je Slovenská spoločnosť údržby, ktorej je sféra, a.s., dlhoročným členom.

Riadením údržby zariadení prispievajú naše informačné systémy k plneniu požiadaviek na ich bezpečnosť a k udržiavaniu hodnoty technologického majetku podnikov. Praktické skúsenosti vychádzajú z prevádzky našich informačných systémov v priemysle (SLOVNAFT, a.s., Duslo, a.s.).

Predchádzajúce novinky

PF 2018
21. 12. 2017

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu a želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok.  

Spolupráca so SmarTech Solutions SK, s.r.o.
18. 12. 2017

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na Slovensku je moderný nástroj podpory výskumu a vývoja. Podniky, ktoré realizujú výskum a vývoj, platia nižšiu daň z príjmu. Štát týmto motivuje podniky vynakladať viac prostriedkov na R&D, tvoriť ...

Priemyselná revolúcia Industry 4.0 sa už začala
16. 11. 2017

Spoločnosť sféra, a.s., pozýva všetkých na špeciálny workshop, ktorý sa bude konať dňa 22. novembra 2017 v priestoroch spoločnosti.  V priateľskom prostredí odznejú praktické rady a skúsenosti uznávaných odborníkov, akým je doc. Ing. Miroslav Rakyta, Phd...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®