všetky novinkyNovinkySféra podporila OSIsoft seminár

3. 7. 2018

Začiatkom júna sa v Ostrave konal Regionálny seminár spoločnosti OSIsoft. Jeho nosnou témou boli novinky a moderné trendy z oblasti PI systému. Jedným z partnerov podujatia bola aj spoločnosť  sféra, a.s.

Partner Talk spoločnosti sféra, a.s. bol zameraný na prezentáciu firmy ako nového lokálneho partnera OSIsoftu, ktorý má viac ako 25 ročné skúsenosti v oblasti tvorby, nasadzovania a prevádzkovania informačných systémov hlavne pre chemický, dopravný a elektroenergetický priemysel.

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA, riaditeľ úseku inovácií oboznámil zúčastnených s históriou spoločnosti sféra, a.s., a so súčasnými aktivitami v oblastiach správy a údržby majetku, dispečingu, spracovaní a rozúčtovaní obchodných a meraných údajov v energetike.

Na záver prezentácie predstavil víziu pre budúcnosť ako silného lokálneho partnera pri poskytovaní služieb implementácie, nasadzovania a integrácie OSIsoft riešení.

Zábery zo seminára: 

Prezentácia našej spoločnosti na podujatí

Sprievodná akcia - Bolt Tower

Predchádzajúce novinky

Na Národné fórum údržby 2018 sme priniesli nové trendy
19. 6. 2018

Viac ako 200 manažérov, špecialistov údržby a zástupcov popredných firiem, ponúkajúcich služby v údržbe, sa stretlo na konci mája na NFÚ 2018. Spoločnosť sféra, a.s., sa tento rok prvýkrát predstavila ako generálny partner tohto významného medzinárodného ...

Energetika budúcnosti ponúka inteligentné riešenia
23. 5. 2018

Vývoj moderných technológií sa neustále zrýchľuje a radikálne mení celý priemyselný trh, nevynímajúc ani energetický sektor. Štvrtá priemyselná revolúcia postupuje rýchlym tempom vo všetkých odvetviach. Do energetiky postupne prenikajú inteligentné prvky ...

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015
22. 5. 2018

V dňoch 12. - 13. 4. 2018 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 16 rokov...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®