všetky novinkyNovinkySFÉRA, a.s., zaviedla systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018

12. 2. 2021

Získali sme už v poradí 4. typ certifikátu od medzinárodne uznávanej autority DNV GL - Business Assurance v oblasti akreditácie manažérskych firemných systémov.

Tentokrát v oblasti systému manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018. Získaný certifikát potvrdzuje vysoký štandard a úroveň poskytovaných služieb pre našich zákazníkov, ako aj riadenia súvisiacich firemných procesov.

Jeho zavedenie je zamerané na nasledovné oblasti:

Sme na seba nároční. Našim cieľom je preukázať súčasným i potencionálnym zákazníkom, že sme top hráčom nielen v oblasti správy IT systémov a vývoja riešení, ale aj v oblasti kvality riadenia firemných procesov.

Získanie certifikátu je odrazovým mostíkom k neustálemu zlepšovaniu. Predpokladom jeho udržania je pravidelné a úspešné absolvovanie nezávislých, externých auditov manažérskych systémov. Každoročne tak podľa náročných kritérií preukazujeme súlad a zvyšovanie úrovne riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, zodpovednosti voči životnému prostrediu ISO 14001:2015, poskytovaných služieb ISO/IEC 20000-1:2018 a informačnej bezpečnosti ISO 27001:2013.

Predchádzajúce novinky

ENERGOKLUB® začal nový rok online diskusiou
5. 2. 2021

Platforma ENERGOKLUB® kvôli epidemiologickej situácii otvorila rok 2021 diskusiou v online forme na tému Energetika v slovenskom návrhu Plánu obnovy a odolnosti. Reformný nástroj Európskej komisie vznikol ako reakcia na globálnu krízu vyvolanú pandémiou. ...

Jediný Slovák s TensorFlow certifikáciou pracuje vo SFÉRE, a.s.
29. 1. 2021

Machine learning je v oblasti IT, ale aj v bežnom živote, čoraz viac používaným buzzwordom. Jeho využitie nadobúda na význame v rôznych oblastiach ekonomiky. Celosvetovo patria preto odborníci na strojové učenie (ML) a umelú inteligenciu (AI) k top vyhľad...

Sféra podporila rozhovor v ATP Journal s prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD.
22. 1. 2021

V roku 2020 zorganizovalo vydavateľstvo ATP Journal zaujímavú sériu online rozhovorov s odborníkmi z oblastí IT, priemyslu a energetiky. Sme radi, že sme sa mohli stať partnerom tohto formátu. Podporili sme rozhovor s prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD. ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®