všetky novinkyNovinkySféra podporila rozhovor v ATP Journal s prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD.

22. 1. 2021

V roku 2020 zorganizovalo vydavateľstvo ATP Journal zaujímavú sériu online rozhovorov s odborníkmi z oblastí IT, priemyslu a energetiky. Sme radi, že sme sa mohli stať partnerom tohto formátu. Podporili sme rozhovor s prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD.
V 12 min. rozhovore šéfredaktora ATP Journal Antona Gérera s prof. Janíčkom sa dozviete, čo hýbalo v minulom roku trhom energetiky, aký je jeho názor na priority novej vlády v oblasti energetiky na nasledujúce roky a aké výzvy nás v oblasti energetiky čakajú.

Profesor Janíček bol prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekanom Fakulty Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a aktuálne je riaditeľom Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na FEI STU.
Ako člen Odborného a koordinačného orgánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podieľal na príprave návrhu Štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2018-2023. Bol zvolený za vedúceho pracovnej skupiny pre tému štátneho programu výskumu a vývoja zameranú na energetickú bezpečnosť SR s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie. Ako odborník aj človek získal niekoľko prestížnych vyznamenaní a ocenení.

Predchádzajúce novinky

Čo priniesol rok 2020 v energetike a čo nás čaká
15. 1. 2021

Nezávislý analytik Kristián Takáč sumarizuje hlavné udalosti uplynulého roka v domácej energetike a predstavuje najväčšie očakávania pre rok 2021, ktorý bude podľa jeho názoru kľúčový z pohľadu rozvoja celého sektora do budúcnosti. Minulý rok sme prežili...

PF 2021
21. 12. 2020

Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu! Želáme Vám pokojné Vianoce a zdravý rok 2021.

Sféra pomáha aj tento rok
11. 12. 2020

Zostávame verní tradíciám. Aj tento rok naša spoločnosť podporí charitatívny projekt „Na krídlach anjelov“, ktorý každoročne rozdáva nádej. Občianske združenie Milan Štefánik sa venuje deťom s mentálnym a zdravotným postihnutím niekoľko rokov. Pre deti j...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®