všetky novinkyNovinkysféra, a.s., je 2. najväčší dodávateľ pre infraštruktúrne podniky na Slovensku

31. 5. 2016

Podľa rebríčka zostaveného týždenníkom TREND sa sféra, a.s., opäť umiestnila medzi najlepšími IT spoločnosťami na Slovensku.

sféra, a.s., je

2. najväčší dodávateľ IT pre infraštruktúrne podniky

5. najväčší výrobca balíkového softvéru na Slovensku

13. najväčší softvérový dom na Slovensku

32. najväčší dodávateľ IT produktov a služieb v SR podľa pridanej hodnoty

TREND TOP v infotechnológiách každoročne poskytuje prehľad najdôležitejších subjektov pôsobiacich v slovenskom IT priemysle spolu s ich základnými výsledkami.

Predchádzajúce novinky

Periodický audit Systému manažérstva kvality
16. 5. 2016

V dňoch  9. a 10. mája  2016 naša spoločnosť úspešne absolvovala periodický audit Systému manažérstva kvality pre zabezpečenie komplexných služieb v oblasti IT riešení zahŕňajúcich poradenský servis, návrh, realizáciu, integráciu, zákaznícke úpravy, správ...

Nahlasovanie OTC transakcií cez XMtrade® V1.7
22. 4. 2016

Naši klienti úspešne plnia cez XMtrade® V1.7 svoje povinnosti z nariadenia REMIT. Od 7. apríla 2016 spoločnosti A.En. Slovensko, BCF, Duslo, Pow-en a V-Elektra Slovakia, ktoré pôsobia na veľkoobchodných trhoch s energiami,  nahlasujú informácie...

Ukončili sme druhú fázu implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE
7. 4. 2016

Informačný systém XMtrade®/RRM zabezpečuje od dnes už aj oznamovanie informácií o OTC transakciách a nomináciách na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom. Poskytuje ich Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Ide o druhú etapu projek...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®