všetky novinkyNovinkyUkončili sme druhú fázu implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE

7. 4. 2016

Informačný systém XMtrade®/RRM zabezpečuje od dnes už aj oznamovanie informácií o OTC transakciách a nomináciách na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom. Poskytuje ich Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Ide o druhú etapu projektu implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., ktorý je dnešným dňom úspešne zavŕšený.

Služby OKTE, a.s., ako subjektu RRM (z angl. Registered Reporting Mechanism), sa rozhodli využívať v druhej fáze REMIT účastníci slovenského, ale aj zahraničných trhov s elektrinou a plynom. Všetci získali individuálny prístup do informačného systému XMtrade®/RRM pre správu vlastných OTC transakcií, zadávanie pokynov pre sprostredkovanie ich oznamovania do systému ACER a sledovanie odpovedí európskeho regulátora.

V mene aukčnej kancelárie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.,  nahlasuje XMtrade®/RRM do systému ACER aj údaje o transakciách vyplývajúcich z kontraktov na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave, finálnych nomináciách cezhraničných prenosov a výsledkoch organizovaných aukcií.

Pre automatizáciu oznamovania informácií poskytuje XMtrade®/RRM externé dátové rozhrania (technológia webových služieb). Certifikácia OKTE, a.s., do pozície RRM je pre účastníkov trhu zárukou splnenia náročných požiadaviek v oblasti bezpečnosti a kvality dát v súlade s požiadavkami REMIT.

XMtrade®/RRM je v produkčnej prevádzke od 7. októbra 2015. Bola zahájená  prvou etapou implementácie nariadenia REMIT, teda oznamovaním údajov o transakciách na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou (platforma ISOT). Prostredníctvom XMtrade®/RRM nahlasuje do systému ACER informácie za svojich účastníkov trhu nielen OKTE, a.s., ale aj obchodná platforma SPX.

Oficiálna správa OKTE, a.s.
Oficiálna správa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Predchádzajúce novinky

Úspešný štart VDT SK
6. 4. 2016

Dňa 1. apríla 2016 bola úspešne spustená do prevádzky platforma pre kontinuálne vnútrodenné obchodovanie s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len "VDT SK"), ktorú vyvinula naša spoločnosť pre OKTE, a.s. Spustenie obchodnej platformy...

ENERGOFÓRUM® 2016 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
18. 3. 2016

Minister hospodárstva Vazil Hudák vyzdvihol úspešnosť a odborný prínos konferencie ENERGOFÓRUM® v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky. Vo svojom liste potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR preberá záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM® 2...

sféra, a.s., a podpora študentov
14. 3. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., špeciálne pre študentov vysokých a stredných škôl s technickým zameraním, pripravila možnosť, ako uplatniť svoje vedomosti v praxi a získať skúsenosti v oblasti vývoja a podpory softvéru pre významné spoločnost...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®