všetky novinkyNovinkyRozvoj informačného systému TIS na báze XMatik®.NET

11. 11. 2012

V rámci pokračovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významné dohody o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom IS a Odborom riadenia údržby spoločnosti Slovnaft, a.s. Tieto dohody sú realizované prostredníctvom samostatných Rámcových zmlúv, ktoré boli uzavreté na obdobie 1 roku, a  v rámci ktorých bude zabezpečené poskytovanie technickej a technologickej podpory, funkčný rozvoj informačného systému, dodávka špeciálnych služieb, konzultácií a školení.

Predchádzajúce novinky

Informačný systém pre správu a riadenie údržby majetku
6. 11. 2012

Už dvadsať rokov poskytujeme nepretržitú starostlivosť a podporu pri aktualizácii údajovej základne informačného systému pre správu a riadenie údržby všetkých elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosti SEPS, ...

Informačný systém obchodu a meraní v SEPS, a.s.
6. 11. 2012

Po úspešnom uvedení Informačného systému obchodu a meraní do produkčnej prevádzky k 1.7.2012 v spoločnosti SEPS, a.s., a to na báze overeného produktu XMatik®.NET/ISOM, vykonáva naša spoločnosť zmluvnú podporu jeho prevádzky do konca roku ...

ENERGOFÓRUM 2012
26. 10. 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM®, ktorého mottom bola "Integrácia trhov a dodávok energií", sa konal v dňoch 25.-26.10.2012  v hoteli Sitno vo Vyhniach. Hlavnou témou boli významné zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na ďalší ro...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®