všetky novinkyNovinkyInformačný systém obchodu a meraní v SEPS, a.s.

6. 11. 2012

Po úspešnom uvedení Informačného systému obchodu a meraní do produkčnej prevádzky k 1.7.2012 v spoločnosti SEPS, a.s., a to na báze overeného produktu XMatik®.NET/ISOM, vykonáva naša spoločnosť zmluvnú podporu jeho prevádzky do konca roku 2014. V rámci technickej a technologickej podpory, teda služieb na zabezpečenie spoľahlivej nepretržitej prevádzky poskytujeme aj operatívne riešenie incidentov, samozrejme v náročných lehotách, ktoré si vyžadujú procesy v SEPS, a.s.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2012
26. 10. 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM®, ktorého mottom bola "Integrácia trhov a dodávok energií", sa konal v dňoch 25.-26.10.2012  v hoteli Sitno vo Vyhniach. Hlavnou témou boli významné zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na ďalší ro...

Aktualizácia údajov SAP PM GEO
4. 10. 2012

Prácu pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., rozširujeme o služby pozostávajúce z aktualizácie údajov SAP PM GEO. (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora).

Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM
4. 10. 2012

Spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., budeme poskytovať služby technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM. Služby sa týkajú aj odstraňovania prípadných ned...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®