všetky novinkyNovinkyPrechodné prehlásenie o zhode

10. 9. 2002

Det Norske Veritas vykonalo predbežné posúdenie stavu a úrovne zhody Systému manažérstva kvality našej spoločnosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000.

Prechodné prehlásenie o zhode

Predchádzajúce novinky

Bentley Fórum & Bentley Academy Slovensko 2002
19. 9. 2002

Dňa 5.11.2002 sa v priestoroch kongresového centra Technopol v Bratislave uskutoční tradičná akcia organizovaná spoločnosťou Bentley ČR - Bentley Fórum & Bentley Academy Slovensko 2002. Bližšie informácie nájdete na adrese www.bentley.cz.

Štatút Bentley Developer Network
9. 9. 2002

Naša spoločnosť sa stala jedinou na Slovensku, ktorá získala štatút Bentley Developer Network (BDN). Tento štatút nám umožňuje nadštandardnú podporu pri vývoji našich aplikácií na platforme Bentley. Rovnako sme sa zapojili aj do programu Bentley Al...

Tvorba kusovníkov zariadení pre informačný systém údržby MP5 v SLOVNAFT, a.s.
30. 7. 2002

V rámci podpory pri implementácii systému údržby v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sme dodávateľmi odborných poradenských a konzultačných činností v projekte tvorby kusovníkov. Využívame naše skúsenosti z podobného projektu organizácie a tvorby technologickýc...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®