všetky novinkyNovinkyTvorba kusovníkov zariadení pre informačný systém údržby MP5 v SLOVNAFT, a.s.

30. 7. 2002

V rámci podpory pri implementácii systému údržby v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sme dodávateľmi odborných poradenských a konzultačných činností v projekte tvorby kusovníkov. Využívame naše skúsenosti z podobného projektu organizácie a tvorby technologických postupov pre SEPS, a.s., ktoré sa týkali vysokonapäťových elektrických zariadení.

Predchádzajúce novinky

Dopravoprojekt, a.s., urobil upgrade na MicroGRAP/RS® 2000
18. 7. 2002

Po niekoľkoročnom používaní produktu GRAP/RS prešla spoločnosť Dopravoprojekt, a.s., v oblasti projektovania prekládok silnoprúdových vedení na modernú verziu MicroGRAP/RS® 2000 na báze grafického prostredia MicroStation/J.

Podpora pri implemenácii systému fakturácie v SEPS, a.s.
24. 6. 2002

SEPS, a.s., prechádza na používanie fakturačného systému prenesenej elektrickej energie, ktorý sme dodali ako modifikáciu systému odbytu elektrickej energie používaného v SE, a.s.

Národné fórum údržby 2002
13. 6. 2002

V dňoch 20. - 21.5. 2002 sa v Tatranských Matliaroch v hoteli Sorea Hutník uskutočnilo Národné fórum údržby 2002, na ktorom našu spoločnosť zastupovali RNDr. Vladislav Belas a Ing. Vladimír Ščípa. V sekcii C Informačné technológie vystúpil RNDr. Bel...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®