všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie so spoločnosťou Bentley

18. 10. 2006

Dňa 17.10.2006 sa v priestoroch našej spoločnosti uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami nášho významného partnera, spoločnosti Bentley Systems, Incorporated. Spoločnosť Bentley reprezentovali Styli Camateros - vice prezident pre Bentley Geospatial, a Tomáš Staněk - riaditeľ Bentley Systems ČR, do ktorého pôsobnosti patrí aj Slovensko.
Ocenením našej vážnosti a práce je aj skutočnosť, že sme jediná firma v SR a ČR, ktorú navštívil Styli Camateros osobne a samostatne, bez spoluúčasti iných slovenských či českých partnerov.
Za našu spoločnosť sa stretnutia zúčastnilo viac ako 10 pracovníkov - vedúci pracovníci, manažéri a programátori. Stručne sme informovali hostí o našej spoločnosti a o našich riešeniach, hlavnou časťou stretnutia bola prezentácia Styli Camaterosa, v ktorej nám ozrejmil niektoré problematické body v produktoch/riešeniach BE, s ktorými pracujeme. Sme radi, že Bentley venuje vážnu pozornosť naším námetom a podnetom a že ich využije pri zlepšení svojich riešení.

Predchádzajúce novinky

PF 2007
23. 12. 2006

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.
15. 12. 2006

Pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s. a jedného z kľúčových zákazníkov spoločnosti, SEPS, a.s. sa v dňoch 30.11. a 1.12.2006 už tradične uskutočnilo v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom. Predmetom stretnutia bolo hodnotenie prevádzky dvoch informačných ...

Technologický upgrade na produkt XMatik®.NET V10.0 v SEPS, a.s
7. 12. 2006

Kľúčový zákazník SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o inovácii a modernizácii dlhoročne prevádzkovaného produktu XMatik® NT, ktorý je základným nástrojom pre riešenie Technického informačného systému správy zariadení a riadenia údržby elektroenergetický...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®