všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.

15. 12. 2006

Pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s. a jedného z kľúčových zákazníkov spoločnosti, SEPS, a.s. sa v dňoch 30.11. a 1.12.2006 už tradične uskutočnilo v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom. Predmetom stretnutia bolo hodnotenie prevádzky dvoch informačných systémov, ktorých dodávateľom je sféra, a.s. a to Technického informačného systému (TIS) a Obchodno-fakturačného systému (OFS), za uplynulý rok. V rámci pracovného stretnutia bol pracovníkmi sféra, a.s., prezentovaný aktuálny stav riešení s dôrazom na najnovšie zmeny v systémoch a pripravovaný prechod na nové verzie aplikačného programového vybavenia - XMatik®.NET pre TIS a XMtrade® pre OFS. Počas bohatej diskusie užívatelia SEPS, a.s., ktorých sa na stretnutí zúčastnilo vyše 50, hodnotili prínosy informačných systémov a formulovali požiadavky pre ich ďalší rozvoj, resp. zlepšenie v budúcom období.

Pracovné stretnutie <a href='http://www.sfera.sk' target='_blank'>sféra, a.s.</a> a SEPS, a.s.

Predchádzajúce novinky

PF 2007
23. 12. 2006

Technologický upgrade na produkt XMatik®.NET V10.0 v SEPS, a.s
7. 12. 2006

Kľúčový zákazník SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o inovácii a modernizácii dlhoročne prevádzkovaného produktu XMatik® NT, ktorý je základným nástrojom pre riešenie Technického informačného systému správy zariadení a riadenia údržby elektroenergetický...

Zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrickou energiou podľa pravidiel platných od 1.1.2006
30. 12. 2005

Zabezpečiť náročnú úlohu implementovať do 31.12.2005 nové legislatívne pravidlá v zúčtovaní odchýlok na trhu s elektrickou energiou, ktoré platia od 1.1.2006, a to dodávkou produktu XMatik® NT/OFS V9.0 sa rozhodla spoločnosť SEPS, a.s. Dodávkou je ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®