všetky novinkyNovinkyPodpora pri implementácii systému údržby v Slovnaft SOMEA, a.s.

2. 3. 2002

Naši odborní pracovníci zahájili projekt podpory pri zavedení systému údržby MP5 a jeho novej verzie Datastream 7i americkej spoločnosti DATASTREAM Systems, Inc. v Slovnaft SOMEA, a.s. Využívajú naše skúsenosti z bežiaceho projektu v materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Predchádzajúce novinky

Vznik Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.
1. 2. 2002

Po odčlenení odštepného závodu Prenosovej sústavy z SE, a.s., vznikol nový právny subjekt SEPS, a.s. Naša spoločnosť už od roku 1992 zavádza, inovuje a priebežne podporuje systém správy majetku a riadenia preventívnej údržby zariadení elektrizačnej s...

Implementácia elektronických schém revíznych listov v SLOVNAFT, a.s.
1. 2. 2002

SLOVNAFT, a.s., si objednal v našej spoločnosti implementáciu revíznych listov meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik®NT. Výrobný úsek SLOVNAFT, a.s., tým zvyšuje pohotovosť pri preukazovaní povinnej technic...

Malé projekčné kancelárie v ČR používajú návrhový systém MicroGRAP/RS® 2000
1. 2. 2002

Po ustanovení systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® 2000 ako štandardu v Západočeskej energetike, a.s., niektoré malé projekčné kancelárie v ČR zahájili jeho prevzatie a používanie.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®