všetky novinkyNovinkyImplementácia elektronických schém revíznych listov v SLOVNAFT, a.s.

1. 2. 2002

SLOVNAFT, a.s., si objednal v našej spoločnosti implementáciu revíznych listov meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik®NT. Výrobný úsek SLOVNAFT, a.s., tým zvyšuje pohotovosť pri preukazovaní povinnej technickej dokumentácie aj voči poisťovateľom.

Predchádzajúce novinky

Malé projekčné kancelárie v ČR používajú návrhový systém MicroGRAP/RS® 2000
1. 2. 2002

Po ustanovení systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® 2000 ako štandardu v Západočeskej energetike, a.s., niektoré malé projekčné kancelárie v ČR zahájili jeho prevzatie a používanie.

Internet Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.
1. 2. 2002

Internetové stránky SEPS, a.s., spravujú naši odborníci. V súvislosti s postupnou liberalizáciou trhu s elektrickou energiou internet nadobudne zásadný význam pre partnerov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

Mikrovlnné pripojenie do siete Internet
17. 1. 2002

Od 1.1.2002 prevádzkujeme permanentné pripojenie do siete Internet na báze mikrovlnnej technológie s garantovanou prenosovou kapacitou 256 kb/s, ktorá je rozšíriteľná na 2 Mb/s. Zabezpečujeme tým aj našu okamžitú dostupnosť pre klientov a zákazníkov....


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®