všetky novinkyNovinkyOdborná publikácia pre ochranu softvéru

23. 1. 2023

Problematikou ochrany softvérových produktov právom duševného vlastníctva sa zaoberala naša kolegyňa Mgr. Alla Demyda vo svojom príspevku publikovanom v špecializovanom odbornom  časopise Duševné vlastníctvo, vydávaného Úradom priemyselného vlastníctva SR. Ako už vyplýva zo samotného názvu, periodikum sa zameriava na problematiku teórie a praxe v oblasti autorského práva a práva premysleného vlastníctva, čo je v oblasti softvérových produktov neustále rezonujúca téma. Článok objasňuje čitateľom problematiku tejto témy odborným, avšak zrozumiteľným spôsobom. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že softvér môže byť chránený aj inými spôsobmi, než je len výlučne autorské právo a ponúka pohľad na teoretické vyhodnotenie stratégie ochrany softvéru v podnikaní. Je odpoveďou aj na ďalšie otázky, ako napr. autorskoprávna ochrana, problém patentovateľnosti softvéru v EÚ, priemyselné práva na označenie softvéru ochrannými známkami, zmluvné usporiadanie vzťahov, ktorých predmetom je softvér a iné, s ktorými sa autori a majitelia softvérových produktov vo svojej praxi často stretávajú.

Celé znenie publikovaného príspevku nájdetete v aktuálnom vydaní časopisu.

Predchádzajúce novinky

Vyhodnotenie - IT zákazka 2022
12. 1. 2023

SFÉRA, a.s. sa v roku 2022 stala víťazom jedného z najvýznamnejších verejných výberových konaní v oblasti energetiky, vyhláseného českým operátorom trhu s elektrinou a plynom, spoločnosťou OTE, a.s. Bolo nám potešením, že sme v medzinárodnej konkurencii...

Spoľahlivosť nášho softvéru potvrdená audítorskou spoločnosťou
28. 12. 2022

Audítorská spoločnosť AC Crowe vydala v súvislosti s ukončeným auditom ukrajinskej akciovej spoločnosti „Operátor trhu“ záver potvrdzujúci spoľahlivosť softvéru XMtrade®/PXS vyvinutým našou spoločnosťou SFÉRA a.s., používaný na obchodovanie s elektrinou...

PF 2023
23. 12. 2022

Ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu! Želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®