všetky novinkyNovinkyVyhodnotenie - IT zákazka 2022

12. 1. 2023

SFÉRA, a.s. sa v roku 2022 stala víťazom jedného z najvýznamnejších verejných výberových konaní v oblasti energetiky, vyhláseného českým operátorom trhu s elektrinou a plynom, spoločnosťou OTE, a.s. Bolo nám potešením, že sme v medzinárodnej konkurencii dokázali potvrdiť svoje kvality a stať sa úspešným dodávateľom a prevádzkovateľom informačných systémov pre evidenciu využitia obnoviteľných zdrojov energie v doprave (EVOZED) a informačných systémov pre evidenciu záruk pôvodu energií - elektriny, biometánu, tepla, vodíka (EZP). Naše potešenie je nateraz umocnené tým, že sme úspešne dokončili a nasadili do produkcie prvú etapu implementácie EVOZED a tiež tým, že výberové konanie, na základe ktorého sme sa stali partnermi českého strategického podniku bolo vyhodnotené ako najkvalitnejšie pripravená IT zákazka vo verejnom sektore v roku 2022. Hodnotenie českých verejných zákaziek je realizované ústavom Zakázky pod lupou z.ú.

Predchádzajúce novinky

Spoľahlivosť nášho softvéru potvrdená audítorskou spoločnosťou
28. 12. 2022

Audítorská spoločnosť AC Crowe vydala v súvislosti s ukončeným auditom ukrajinskej akciovej spoločnosti „Operátor trhu“ záver potvrdzujúci spoľahlivosť softvéru XMtrade®/PXS vyvinutým našou spoločnosťou SFÉRA a.s., používaný na obchodovanie s elektrinou...

PF 2023
23. 12. 2022

Ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu! Želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

OKTE a XMtrade®/ISOT sme prepojili s európskym vnútrodenným trhom s elektrinou
2. 12. 2022

Slovenská obchodná zóna sa 29. 11. 2022 úspešne prepojila s jednotným vnútrodenným trhom s elektrinou v rámci projektu SIDC (Single Intraday Coupling, v minulosti XBID). Objednávky na nákup a predaj elektriny slovenských účastníkov vnútrodenného trhu sa...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®