všetky novinkyNovinkyNové moduly systému odbytu elektrickej energie v SE, a.s.

15. 11. 2002

Splnenie nových požiadaviek na systém odbytu a fakturácie elektrickej energie a obchodnej bilancie, ktorý prevádzkujú SE, a.s., od roku 1995 a v inovovanej verzii produktu XMatik® NT/AFS s databázou Oracle od roku 1.1.1999 sme splnili poskytnutím a uvedením nových modulov "Noví odberatelia", "Fakturačné podmienky" a "Stratová mapa" do prevádzky. Reagujeme tým na meniace sa legislatívne podmienky a postupnú liberalizáciu trhu s elektrickou energiou.

Predchádzajúce novinky

Zber údajov odpočtových listov pre SEPS, a.s.
25. 10. 2002

Informácie o odpočtoch z elektromerov sú nevyhnutnou podmienkou pravidelnej fakturácie spoločnosti SEPS, a.s. Automatizácia tohto procesu, včítane zabezpečenia elektronickým podpisom bude vykonávaná modulom XMatik® NT/OL, ktorý je súčasťou systému f...

Digitálne ochrany v systéme správy majetku pre SEPS, a.s.
15. 10. 2002

Spracovanie schém konfigurácií nastavenia digitálnych ochrán elektrických staníc SR v informačnom systéme XMatik® NT je kľúčovou problematikou z pohľadu správy a údržby ochrán a automatík prenosovej sústavy. Naša spoločnosť poskytuje zákazníkovi v t...

Bentley Forum - Slovensko 2002, 5.11.2002
14. 10. 2002

Pozývame Vás na stretnutie užívateľov Bentley Forum - Slovensko 2002, ktoré sa uskutoční 5. novembra v kongresovom centre Technopol, Bratislava. S cieľom čo najviac prakticky priblížiť technológie, produkty a riešenia založené na platforme Bentley,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®