všetky novinkyNovinkyBentley Forum - Slovensko 2002, 5.11.2002

14. 10. 2002

Pozývame Vás na stretnutie užívateľov Bentley Forum - Slovensko 2002, ktoré sa uskutoční 5. novembra v kongresovom centre Technopol, Bratislava.
S cieľom čo najviac prakticky priblížiť technológie, produkty a riešenia založené na platforme Bentley, bude konferencia rozdelená na dve časti Bentley Academy a Bentley Forum.

Bentley Academy je časť určená predovšetkým pre užívateľov, ktorí pomocou produktov Bentley riešia každodenné problémy. Bude mať formu krátkych seminárov, ktoré budú zamerané na vybrané produkty a služby poskytované spoločnosťou Bentley, na ich možnosti a využitie.
Okrem ukážok praktického využitia revolučných noviniek, ktoré ponúkajú produkty "The V8 Generation" (MicroStation V8, MicroStation Descartes V8), sa ďalej budú konať semináre zamerané na skupinu produktov pre dopravné inžinierstvo InRoads, riešenie pre publikovanie geografických dát Bentley Publisher a riešenie správy tlače Digital InterPlot.

Bentley Forum je časť určená predovšetkým pre manažérov, ktorí k svojej práci potrebujú informácie oďalšom vývoji a smerovaní Bentley produktov a riešení. V tejto časti budú predstavené strategické vízie spoločnosti Bentley Systems, aktuálne dostupné riešenia a poskytované služby v oblasti tvorby, riadenia a publikovania dát a načrtnutý ich ďalší vývoj.
Okrem riešení pre správu projektových dát ProjectWise, správy majetku ActiveAsset a ďalších, budú predstavené nové výhody zákazníckeho programu Bentley SELECT.

Súčasne Vás pozývame na prezentáciu spoločnosti sféra, a.s.v časti Bentley Academy s názvom "Riešenia CAD a TIS ako integrálna súčasť podnikových informačných systémov", ktorá predstaví riešenia našej spoločnosti a ich integráciu do podnikových riešení.


Bentley pozvánka

Predchádzajúce novinky

Poskytnutie ďalších licencií na produkt XMatik® NT V5.0 pre SEPS, a.s.
10. 10. 2002

SEPS, a.s., rozšíril počet licencií na produkt XMatik® NT V5.0, ktorý využíva grafické prostredie MicroStation/J a MicroStation GeoOutlook spoločnosti Bentley.

Bentley Fórum & Bentley Academy Slovensko 2002
19. 9. 2002

Dňa 5.11.2002 sa v priestoroch kongresového centra Technopol v Bratislave uskutoční tradičná akcia organizovaná spoločnosťou Bentley ČR - Bentley Fórum & Bentley Academy Slovensko 2002. Bližšie informácie nájdete na adrese www.bentley.cz.

Prechodné prehlásenie o zhode
10. 9. 2002

Det Norske Veritas vykonalo predbežné posúdenie stavu a úrovne zhody Systému manažérstva kvality našej spoločnosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®