všetky novinkyNovinkyEkologická mapa Ukrajiny

15. 10. 2000

Pre Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien, Rakúsko, bolo ukončené spracovanie 2 ekologických máp zobrazujúcich územie Ukrajiny v mierke 1 : 3 000 000. V mapách sú graficky zobrazené kvalitatívne údaje o vode a pôde. Spracovanie prebiehalo v 3 etapách:

Predchádzajúce novinky

Prezentácia kartografického diela
15. 10. 2000

Dňa 9.5.2000 sa na Rakúskej akadémii vied vo Viedni uskutočnila prezentácia tematického atlasu sveta "Resources and Environment", ktorý v období rokov 1995 - 1997 digitálne spracovala sféra, a.s., v grafickom prostredí MicroStation. V príjemnom prost...

Nasadenie systému MicroGRAP/RS® 98 v Západočeskej energetike, a.s.
15. 10. 2000

Západočeská energetika, a.s., rozhodla o plošnom nasadení produktu MicroGRAP/RS® pre automatizáciu projekčných činností. V roku 1999 boli zakúpené 4 inštalácie systému MicroGRAP/RS® 98 do Západočeskej energetiky, a.s. V tomto roku sa pristúpilo k ...

Novinky vo vývoji systému MicroGRAP/RS® 2000
15. 10. 2000

V spolupráci s českými energetickými podnikmi (JME a ZČE) pokračujeme vo vývoji systému MicroGRAP/RS® na platforme MS Windows 9x/NT/2000. Aktuálne úpravy: vyšší stupeň integrácie s grafickým prostredím MicroStation s cieľom umožniť maximálne ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®