všetky novinkyNovinkyNa Ukrajinskom energetickom fóre SFÉRA predstavila skúsenosti z prepájania trhov a inovácie pre distribútorov

21. 7. 2021

Ukrainian Energy Forum je jedným z najdôležitejších stretnutí expertov, zástupcov štátnych inštitúcií a účastníkov trhu zo sektora energetiky na Ukrajine. Témami 12. ročníka, ktorý sa konal 14. - 16.7. 2021 v Kyjeve, bol vplyv legislatívy európskej energetickej komunity na formovanie ukrajinského trhu, diskusia k stratégii novej ukrajinskej vlády v oblasti energetiky a hľadanie nových príležitostí na obchodné spolupráce v regióne. Na konferencii sme pred viac ako 500 účastníkmi  predstavili naše skúsenosti z prepájania trhových obchodných oblastí, a tiež nové riešenie pre distribučné spoločnosti.

Ukrajina po rozbehu liberalizovaného trhu je v súčasnosti otvorená novým príležitostiam. Distribútori stoja pred výzvou zavádzania inteligentných meracích systémov a trh je otvorený novým riešeniam a importu skúseností z krajín, ktoré si podobným vývojom v energetike už prešli.

Kristián Takáč, externý konzultant spoločnosti SFÉRA, odprezentoval v rámci sekcie venovanej novým výzvam prevádzkovateľov distribučných sústav produkt XMatik®/MDM, ako aj výsledky projektu konsolidácie odpočtových centrál (KOC), ktoré vyvíjame pre nášho zákazníka Západoslovenskú distribučnú spoločnosť, a.s. Predstavil ciele projektu KOC, ktorými sú unifikácia procesov zbierania nameraných dát a ich ďalšieho spracovania a zdieľania s ďalšími relevantnými účastníkmi trhu. Kristián Takáč vidí vhodný priestor na implementáciu podobných riešení práve v tomto období. Ukrajina nedávno prijala stimulačnú metódu regulácie (RAB), čím sa pre distribútorov vytvoril predpoklad stabilnejšej finančnej bázy s možnosťou plánovania investícií v dlhodobom horizonte. To dáva priestor na zefektívnenie procesov a investovanie do implementácie takých projektov, akým je i XMatik®/MDM a projekt KOC.

Robert Maier, manažér pre produkt, vo svojej časti venovanej prepájaniu trhových oblastí opísal skúsenosti spoločnosti SFÉRA s míľnikmi spúšťania krátkodobého denného trhu s elektrinou na Slovensku a Ukrajine, ako aj s prebiehajúcim projektom CORE - Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného európskeho trhu s elektrinou. Vo svojom príspevku načrtol možnosti a prínos prepojenia ukrajinského denného trhu na európsky denný trh s elektrinou a obchodnú oblasť Moldavy. Vyzdvihol tiež priame skúsenosti s prepojením česko-slovenských denných trhov, ktoré SFÉRA dokáže priamo implementovať na Ukrajine. Róbert Maier tiež rámcovo predstavil nevyhnutne kroky, ktoré sú predpokladom pre úspešné spustenie prepojenia trhov.

Rozvoj ukrajinského trhu a jeho integráciu v európskom priestore dokážeme podporiť cennými projektovými skúsenosťami a vďaka spolupráci s organizátorom krátkodobého trhu (Market Operator) i znalosťou legislatívneho rámca a technickým riešením na platforme XMtrade®/PXS. Pre SFÉRU je ukrajinský trh jednou zo strategických obchodných priorít, kde bude aj naďalej vyvíjať aktivity s cieľom importu riešení, ktoré sa spoľahlivo osvedčili v napredovaní slovenskej energetiky. 

12. ročník Ukrainian Energy Forum sa konal v dňoch 14-16.7. 2021 v Kyjeve. Už tradične je jeho organizátorom Adam Smith Conference. Konferencia je jedným z najvýznamnejších stretnutí odborníkov, firiem a zástupcov štátneho sektora z oblasti energetiky na Ukrajine.

V roku 2021 sa jej zúčastnilo viac ako 500 účastníkov, z toho 15% online. Z nich bolo 75% zástupcov medzinárodných a domácich firiem z oblasti energetiky, 10% zo štátneho sektora, regulácie a diplomacie a 15% dodávateľov služieb a riešení pre energetiku.

SFÉRA, a.s., disponuje komplexným portfóliom produktov a riešení pre účastníkov trhu energetiky. Dodáva a spravuje systémy pre operátorov krátkodobého trhu s elektrinou na Ukrajine aj na Slovensku. Vyvíja a spravuje systémy, ktorými sa prepojil slovenský krátkodobý trh s európskym (Interim Coupling) a ďalej spolupracuje na projekte CORE - Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného európskeho trhu s elektrinou.  

Predchádzajúce novinky

Registrácia na ENERGOFÓRUM® 2021 je otvorená!
16. 7. 2021

Sme nadšení, že po minuloročnej vynútenej pauze, ktorú sme vyplnili online diskusiou zo štúdia, vám opäť budeme môcť v tradičnej forme sprostredkovať najaktuálnejšie témy, ktorými žije energetika. Už teraz môžeme prezradiť, že hlavným rečníkom prvého dňa...

Naši zamestnanci sa postavili k očkovaniu jasne. 70% zaočkovaných vo SFÉRE vysoko prevyšuje aj priemer v Bratislavskom kraji
9. 7. 2021

V spoločnosti SFÉRA, a.s., sa blížime sa k 70% zaočkovaných (69,2%).  Je to výsledok zodpovednosti zamestnancov a prejav jednoznačného postoja vedenia našej spoločnosti k vakcinácii. Od začiatku pandémie je zrejmé, že sa nemôžeme spoliehať len na aktívnu...

Európsky denný trh s elektrinou sa prepojil. SFÉRA bola pri tom
25. 6. 2021

Dňa 17.6. 2021 prišlo k integrácii slovenského denného trhu s elektrinou so zvyškom Európy. Prepojením krajín zúčastnených v projekte Interim Coupling, ktorého súčasťou je aj Slovensko, sa vytvoril jednotný denný trh s elektrinou v celkom 23 štátoch Európ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®