všetky novinkyNovinkyEurópsky denný trh s elektrinou sa prepojil. SFÉRA bola pri tom

25. 6. 2021

Dňa 17.6. 2021 prišlo k integrácii slovenského denného trhu s elektrinou so zvyškom Európy. Prepojením krajín zúčastnených v projekte Interim Coupling, ktorého súčasťou je aj Slovensko, sa vytvoril jednotný denný trh s elektrinou v celkom 23 štátoch Európy.

Slovensko v procese prepájania denného trhu s elektrinou zastupujú Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a  spoločnosť OKTE, a.s. 

Systém
XMtrade®/ISOT, v ktorom prebieha obchodovanie s elektrinou na vnútrodennom trhu, a tiež cezhraničné obchodovanie dodala a spravuje pre OKTE, a.s.,  spoločnosť SFÉRA, a.s.

Do 17.6. 2021 existovali na dennom trhu s elektrinou v Európe dve trhové oblasti: Market Regional Coupling a 4M MC (Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko). Obchod medzi týmito dvoma trhovými oblasťami prebiehal na dvoch miestach prostredníctvom tzv. explicitných aukcií a explicitnej alokácie prenosovej kapacity pre zobchodované množstvo elektriny u prevádzkovateľov prenosových sústav. Na zjednotenie oboch trhových oblastí sa dlhodobo pripravoval projekt Interim Coupling. Jeho zavedením sa od 17.6. zrušili explicitné aukcie a nahradili sa implicitnými medzi krajinami 4M MC (Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) a ich susediacimi krajinami – Nemeckom, Poľskom a Rakúskom na 6 hraničných bodoch PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT. Tak sa 4M MC krajiny integrovali do jednotného európskeho trhu s elektrinou (Single Day-Ahead Coupling).  Implicitné aukcie umožnia predaj, nákup a alokáciu prenosových kapacít v elektrizačných sústavách z jedného miesta, na jednom spoločnom trhu.

Systém XMtrade®/ISOT, v ktorom prebieha obchodovanie s elektrinou na vnútrodennom trhu, a tiež cezhraničné obchodovanie dodala a spravuje pre OKTE, spoločnosť SFÉRA, a.s.

XMtrade®/ISOT poskytuje všetky potrebné funkčnosti pre organizáciu denného trhu (day-ahead) formou aukcie a vnútrodenného trhu (intraday) formou kontinuálneho obchodovania. Umožňuje organizáciu denného a vnútrodenného trhu v lokálnom režime pre jednu alebo viaceré obchodné oblasti alebo v režime cezhraničného prepojenia trhov.

Analýzu a následnú implementáciu zmien pre Interim Coupling v systéme OKTE, a.s., realizovala SFÉRA, a.s., ešte v priebehu roku 2020. Od januára 2021 prebiehalo medzinárodné testovanie, kde SFÉRA poskytovala komplexnú podporu pre organizátora denného trhu s elektrinou. Prvé dni prevádzky preverili stabilitu riešenia u všetkých zúčastnených strán a obchodovanie prebieha od prvého dňa úspešne.  

Interim Coupling je významným míľnikom v obchodovaní na krátkodobom trhu, ktorý zefektívni cezhraničné obchodovanie a zvýši likviditu trhov v Európe.

K ďalším integračným aktivitám sa za spoločnosť SFÉRA, a.s., vyjadril Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja:

„Rozvoj trhu s elektrinou pokračuje intenzívne ďalej. Pre denný trh ide o projekt Core Flow Based Market Coupling, ktorý poskytne nový prístup vo výpočte dostupných kapacít na základe fyzikálnych tokov. Zároveň aktuálne prebieha projekt prepojenia slovenského vnútrodenného trhu s celoeurópskym riešením Single Intraday Coupling. O jednotlivých krokoch v oboch projektoch budeme postupne poskytovať ďalšie informácie.“

SFÉRA, a.s.,  vynakladá maximálne úsilie, aby bola aj naďalej partnerom prvej voľby v oblasti systémov pre účastníkov trhu energetiky na Slovensku a spoľahlivým partnerom pre projekty, ktoré podporujú rozvoj regionálneho trhu s elektrinou v Európe.

Predchádzajúce novinky

Sféra bude reprezenovať Slovensko na výstave EXPO DUBAJ 2020
11. 6. 2021

Sféra bude jedným z vystavovateľov v slovenskom pavilóne na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji, Spojené arabské emiráty. Predstaví svoje unikátne riešenia a produkty, ktoré významne prispievajú k transformácii energetiky a k zvyšovaniu energetickej efekt...

Sféra potvrdila partnerstvo so spoločnosťou Oracle
4. 6. 2021

SFÉRA, a.s., obnovila partnerstvo so spoločnosťou Oracle na úrovni OPN Member Principal aj na nasledujúci rok. Oracle Partner Network Specialized je najnovšou verziou partnerského programu Oracle, v rámci ktorého sú partnerom poskytované nástroje na vývo...

Skladovaniu elektriny sa blýska na lepšie časy
21. 5. 2021

Príčiny, ktoré brzdia rozvoj batériových systémov boli hlavnou témou online rozhovoru na odbornej platforme ENERGOKLUB® , ktorá sa uskutočnila dňa 6.5.2021. Medzi diskutujúcimi boli zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej batériovej aliancie,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®