všetky novinkyNovinkyNaši zamestnanci sa postavili k očkovaniu jasne. 70% zaočkovaných vo SFÉRE vysoko prevyšuje aj priemer v Bratislavskom kraji

9. 7. 2021

V spoločnosti SFÉRA, a.s., sa blížime sa k 70% zaočkovaných (69,2%).  Je to výsledok zodpovednosti zamestnancov a prejav jednoznačného postoja vedenia našej spoločnosti k vakcinácii.

Od začiatku pandémie je zrejmé, že sa nemôžeme spoliehať len na aktívnu politiku štátu. Riešenie kritických situácií a jednotlivých krokov vedúcich k zlepšovaniu prevzali na seba ľudia i zamestnávatelia.

Už vyše roka u nás zasadá protipandemická komisia, ktorá pozorne monitoruje situáciu a vývoj pandémie. Vydáva odporúčania pre zamestnancov a rozhodnutia, ktoré pomáhajú zabraňovať šíreniu ochorenia na pracovisku. Za zásadný krok k návratu „do normálu“ považujú jej členovia očkovanie. Na podporu zaočkovanosti sa ich rozhodnutím zaviedol deň voľna na regeneráciu s plnou náhradou mzdy. Tému podpory očkovania sme zaradili i do interného newslettera a generálny riaditeľ ju podporuje i osobne zdieľaním odborných článkov, kde rešpektovaní odborníci vysvetľujú dôležitosť očkovania. K 9.7.2021 je u nás zaočkovaných už 99 zo 143 zamestnancov.

Pri vysokom percente zaočkovanosti môžeme urýchliť návrat zamestnancov na pracovisko po dlhodobej práci z domu. V štandardnom režime vďaka tomu už naplno fungujú takmer všetky oddelenia.

Ochota zaočkovať sa je u našich zamestnancov výrazne vyššia a výsledok lepší než priemer v okresoch Bratislavského kraja, kde sa zaočkovanosť pohybuje na úrovni medzi 40-57% (https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/).

Téme očkovania a podpory zdravia sa venujeme vo SFÉRE dlhodobo. Zdravie zamestnancov je jednou z našich dlhodobých priorít. Štandardne, počas hlavných chrípkových období, ponúkala naša spoločnosť možnosť očkovania, ktoré organizuje a hradí zamestnávateľ. Na podporu zdravia zamestnancom denne dodávame čerstvé ovocie a zabezpečujeme pitný režim. Môžu si tiež zacvičiť vo firemnej posilňovni a zregenerovať sa v saune. Športový klub SFÉRA Zdravý život  prispieva na športové aktivity zamestnancov, organizuje a hradí členské na športové podujatia (plávanie, beh, golf a iné). Naša spoločnosť sa pravidelne zapája do výzvy Do práce na bicykli.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli zaočkovať. Je to predovšetkým ich rozhodnutie. Chránia tak nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich kolegov a blízkych. Vedenie spoločnosti vyvinulo a bude vyvíjať úsilie, ktoré takéto rozhodnutia bude podporovať nielen dnes, ale aj v budúcnosti. Ďakujeme členom protipandemickej komisie, ktorí nad rámec svojich pracovných povinností pravidelne zasadali, riadili procesy a venovali sa témam, ktoré pomáhali zabrániť šíreniu ochorenia a ochrániť zdravie nás všetkých. Veríme, že náš postoj môže inšpirovať aj iných.

Predchádzajúce novinky

Európsky denný trh s elektrinou sa prepojil. SFÉRA bola pri tom
25. 6. 2021

Dňa 17.6. 2021 prišlo k integrácii slovenského denného trhu s elektrinou so zvyškom Európy. Prepojením krajín zúčastnených v projekte Interim Coupling, ktorého súčasťou je aj Slovensko, sa vytvoril jednotný denný trh s elektrinou v celkom 23 štátoch Európ...

Sféra bude reprezenovať Slovensko na výstave EXPO DUBAJ 2020
11. 6. 2021

Sféra bude jedným z vystavovateľov v slovenskom pavilóne na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji, Spojené arabské emiráty. Predstaví svoje unikátne riešenia a produkty, ktoré významne prispievajú k transformácii energetiky a k zvyšovaniu energetickej efekt...

Sféra potvrdila partnerstvo so spoločnosťou Oracle
4. 6. 2021

SFÉRA, a.s., obnovila partnerstvo so spoločnosťou Oracle na úrovni OPN Member Principal aj na nasledujúci rok. Oracle Partner Network Specialized je najnovšou verziou partnerského programu Oracle, v rámci ktorého sú partnerom poskytované nástroje na vývo...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®