všetky novinkyNovinkyJarná konferencia SPX 2008

13. 3. 2008

Spoločnosť sféra, a.s., sa stala hlavným partnerom jarnej konferencie SPX 2008, ktorá sa uskutočnila v dňoch 31.3.-1.4.2008 v hoteli Kaskády na Sliači. Konferencia ponúkla príležitosť získať nové informácie, vymeniť si skúsenosti s poprednými odborníkmi v oblasti obchodovania s elektrinou v SR a ČR. Konferencia bola zameraná na aktuálny vývoj vnútrodenného obchodovania elektriny na Slovensku, zmeny v oblasti legislatívneho rámca a obchodovania na trhu s elektrinou v stredoeurópskom regióne.
Program druhého dňa konferencie bol venovaný prezentáciám spoločnosti sféra, a.s., a to vnútrodennému obchodovaniu, integrácii systému zúčtovateľa odchýlok (riešenie našej spoločnosti dlhodobo prevádzkované v SEPS, a.s.) s obchodnými platformami (konkrétne SPX) a produktu našej spoločnosti XMtrade® určenému na podporu obchodovania s elektrinou.

Predchádzajúce novinky

PF 2009
19. 12. 2008

Už druhý rok v systéme Connexio
16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifik...

Portál informačného systému zúčtovania odchýlok
11. 12. 2008

Dňa 10.12.2008 sa konala prezentácia internetového Portálu informačného systému zúčtovania odchýlok spoločnosti SEPS, a.s., organizovaná našou spoločnosťou. Portál je súčasťou dodávky informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a bu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®