všetky novinkyNovinkyUž druhý rok v systéme Connexio

16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifikovaní ako dodávatelia pre spoločnosti so zameraním na energetiku v Strednej Európe.

Táto skutočnosť nám dáva možnosť byť kontaktovaní priamo viac ako 180 energetickými podnikmi nie len z európskeho regiónu. Registrácia umožňuje účasť na tendroch, ktoré sú vyhlásené spoločnosťami pre energetiku a publikujú nadlimitný EÚ tender.

Connexio.gif

Predchádzajúce novinky

Portál informačného systému zúčtovania odchýlok
11. 12. 2008

Dňa 10.12.2008 sa konala prezentácia internetového Portálu informačného systému zúčtovania odchýlok spoločnosti SEPS, a.s., organizovaná našou spoločnosťou. Portál je súčasťou dodávky informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a bu...

Štúdia pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s.
11. 12. 2008

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sa naša spoločnosť podieľa na vypracovaní odbornej štúdie "Systém manažmentu energií" pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s.  Cieľom štúdie je podrobne analyzovať a na...

Vyhodnotenie letnej promo akcie spoločnosti Oracle Slovensko
11. 12. 2008

Naša spoločnosť bola vyhodnotená ako Oracle OPN partner, ktorý v období 15.7.-31.8.2008 dosiahol najvyšší obrat s Oracle produktmi a službami, a to prostredníctvom distribútora eD' system Slovakia, s.r.o., a bola ocenená pekným darčekom. ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®