všetky novinkyNovinkyInteligentné siete v elektroenergetike

25. 11. 2016

Vývoj technológií sa neustále zrýchľuje a mení tradičnú energetiku. O súčasnom stave a očakávaniach do blízkej budúcnosti sa hovorilo na konferencii Inteligentné siete v elektroenergetike (23. november 2016, hotel Holiday Inn v Bratislave).

Ing. Martin Kaňuk, produktový manažér systému XMatik®.NET/ISOM pre prevádzkovateľov distribučných sústav, hovoril o skúsenostiach sféry zo zavádzania inteligentných meracích systémov v rôznych typoch miestnych distribučných sústav. Začlenenie inteligentných meracích systémov (IMS) do rutinnej prevádzky v už existujúcej distribučnej sústave vyžaduje časovo a technicky náročnú komunikáciu s dodávateľmi meradiel, montážnymi firmami, mobilnými operátormi a dodávateľmi informačných systémov. Našim klientom zabezpečujeme celú túto agendu ako komplexnú službu v spojení s XMatik®.NET/ISOM.

V panelovej diskusii s názvom "Benefity smart meteringu - ako ďalej..." vystúpil Mgr. Libor Láznička, MBA, riaditeľ úseku vývoja. Upozornil na to, že údaje o priebehu spotreby elektriny sú citlivými údajmi a ich ochrana býva podceňovaná. Na základe nich sa totiž dá detailne monitorovať správanie odberateľa. Preto kladieme na bezpečnosť a ochranu dát vo svojich systémoch veľký dôraz.

sféra bola generálnym partnerom konferencie. Podporujeme a propagujeme inovácie a nové trendy.

 

L.Laznička

M.Kanuk

Predchádzajúce novinky

sféra patrí medzi európskych lídrov v inováciách
18. 11. 2016

Inovácie a ich riadenie sú nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti firiem na globálnych, ale i lokálnych trhoch. Naša spoločnosť sa zúčastnila projektu siete Enterprise Europe Network na zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného ...

ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina
14. 10. 2016

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina sa konala v dňoch 13. a 14. októbra 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Vysoký štandard konferencie pomáhajú budovať a udržiavať odborne kvalif...

Predĺženie Rámcovej zmluvy v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
7. 10. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., podpísala k 1.10.2016 predĺženie Rámcovej zmluvy so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., ktorá garantuje kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby. Podpora technického informačného systém...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®