všetky novinkyNovinkysféra patrí medzi európskych lídrov v inováciách

18. 11. 2016

Inovácie a ich riadenie sú nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti firiem na globálnych, ale i lokálnych trhoch.

Naša spoločnosť sa zúčastnila projektu siete Enterprise Europe Network na zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného manažmentu prostredníctvom renomovaného nástroja IMP3rove. Výstupom sú návrhy opatrení zameraných na prekonanie kritických miest a na zefektívnenie podpory pri implementácii aktivít na zlepšenie inovačnej výkonnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti

Nástroj IMP3rove ponúka benchmarking s takmer piatimi tisíckami firiem z celého sveta v príslušnej oblasti podnikania (www.improve-innovation.eu).

Výsledky benchmarkingovej analýzy preukázali, že spoločnosť sféra, a.s., patrí v sektore IT medzi európskych lídrov v oblasti inovácií.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina
14. 10. 2016

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina sa konala v dňoch 13. a 14. októbra 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Vysoký štandard konferencie pomáhajú budovať a udržiavať odborne kvalif...

Predĺženie Rámcovej zmluvy v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
7. 10. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., podpísala k 1.10.2016 predĺženie Rámcovej zmluvy so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., ktorá garantuje kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby. Podpora technického informačného systém...

Partnerstvo s IBM
3. 10. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., s nadšením oznamuje, že zahájila partnerstvo so spoločnosťou IBM "IBM Business Partner for Software Value Plus" a získala autorizáciu "Application Platform & Integration-S/W Reseller T2 - Auth" v programe Registered IBM B...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®